กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ :  ควรเลือกใช้ Browser FireFox หรือ Chrome เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วน
ปณิธานความดีปีมหามงคล
กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
วันพุธที่ 21 ก.ย.2559 เวลา 11.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธี
มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ บช.ศ. ประจำปี 2559
ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร
กิจกรรมและภาพ
 • ต.ค.58 
 • พ.ย.58 
 • ธ.ค.58 
 • ม.ค.59 
 • ก.พ.59 
 • มี.ค.59 
 • เม.ย.59 
 • พ.ค.59 
 • มิ.ย.59 
 • ก.ค.59 
 • ส.ค.59 
 • ก.ย.59 
วันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค.58 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.(3)
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม “การค้ามนุษย์”
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมจาก INL สถานเอกอักราชฑูต
สหรัฐอเมริกา ประจำประไทย ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง สวป., สว.สส.,
พงส.(ผนก) หรือเทียบเท่าในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 15 รุ่น ระหว่างวันที่ 19 ต.ค.-26 พ.ย. 58
เพื่อให้เป็นไป ตามนโยบายของ ตร. ในการป้องกันบริเวณแนวชายแดน
โดยมี นายริชาร์ด สเนลไซร์ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย
และยาเสพติด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย,
พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เข้าร่วมและรูปบรรยากาศการบอบรม
ของรุ่นที่ 1 และ 2
[30/10/58]
วันศุกร์ที่ 16 ต.ค.58 เวลา 09.00 น. Mr.Wolffang Sommer ผู้บัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจเมืองแบมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. และผู้แทน
จาก จต., รร.นรต. และ สกพ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[27/10/58]
วันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค.58 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.,
พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.(3) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ม.ศิลปากร และ บช.ศ.
ในโครงการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ณ ห้องประชุมอาคารหม่อมหลวงปิ่น
สำนักหอสมุด ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
[27/10/58]
วันศุกร์ที่ 9 ต.ค.58 เวลา 11.00 น. คณะที่ปรึกษาจเรตำรวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยม ผบช.ศ.
เพื่อปรึกษาการขับเคลื่อนโครงการตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม
โดยมี พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2), รอง ผบก.อก.
และจนท.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 1 บช.ศ.
[09/10/58]
วันอังคารที่ 6 ต.ค.58 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.,
พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช.ศ.(1),พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์
รอง ผบช.ศ.(2) พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.(3), ผบก.ในสังกัด บช.ศ.
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ทุกหน่วยงานในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมการประชุม
เพื่อถ่ายทอดนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. และมอบนโยบายการบริหารราชการ
ของ ผบช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.
[06/10/58]
วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย.2558 เวลา 14.20 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
ร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนาและร่วมฟังการอภิปราย “เตรียมความพร้อมของข้าราชการไทย
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ”
โดยมีตัวแทนข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมการฟังการอภิปรายและศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ศูนย์การศึกษาอโศก)
[27/11/58]
วันที่ 26 พ.ย.58 เวลา 09.00 - 12.00 น. การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร. สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางเและเทคนิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[27/11/58]
วันจันทร์ที่ 23 พ.ย.2558 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 บก.ฝรก.

[23/11/58]
วันจันทร์ที่ 23 พ.ย.2558 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่น 96
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 บก.ฝรก.

[23/11/58]
ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2558 จำนวน 3 นาย ได้แก่
1.พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.
2.พ.ต.อ.หญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ รอง ผบก.ส.3 และ
3.พ.ต.ท.อัฑฒาสิษฏฐ์ พุ่มเกตุแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.สวนผึ้ง ภ.จว.ราชบุรี
[20/11/58]
วันอังคารที่ 10 พ.ย.2558 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 37
โดยมี พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.(1), ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจ
ผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีฯ
[10/11/58]
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจาก รร.นรต.และ ตท.
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอบรมตำรวจอาเซียนครั้งที่ 6
(6th ASEANAPOL Police Tranining Cooperation Meeting) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 27 - 29 ต.ค.58
[04/11/58]
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 32)(กศ 2) เป็นประธานพิธี
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 105 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
โดยมี ผบช.ศ. รอง ผบช.ศ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ให้การต้อนรับ
และร่วมในพิธีเปิดฯ
[22/12/58]
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30 น.
พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2) เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม
โครงการอบรมสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
[22/12/58]
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.

[22/12/58]
วันอังคารที่ 15 ธ.ค.58 และวันพุธที่ 16 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการติดตั้ง
และแนะนำการใช้งานระบบทดสอบความรู้ ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ
ในสังกัด ตร. รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ ห้องฤทธิ์ฤาชัย และห้องบุนนาค อาคารเรียน วตร.

[22/12/58]
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 31)(กม 2) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 104 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร. โดยมี ผบช.ศ., รอง ผบช.ศ.,
ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดฯ

[22/12/58]
วันพุธที่ 9 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธาน
มอบเสื้อยืดพระราชทานในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด บช.ศ. ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมี รอง ผบช.ศ. ทุกท่านและผู้บังคับบัญชา
เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 บช.ศ.
[09/12/58]
วันศุกร์ที่ 5 ธ.ค.58 เวลาประมาณ 13.30 น. ผบช.ศ.และภริยา พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(1),
รอง ผบช.ศ.(2), รอง ผบช.ศ.(3)และภริยา, ผบก.สศป., ผบก.ฝรก. และ อจ.(สบ6) กอจ.
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
และพระบรมมหาราชวัง
[09/12/58]
วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค.58 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2558
กองบัญชาการศึกษา โดย กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
[04/12/58]
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค.58 เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ. และข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด บช.ศ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
[03/12/58]
วันอังคารที่ 19 ม.ค.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 41 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
โดยมี ผบช.ศ. รอง ผบช.ศ.(1) ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีฯ
[19/01/59]
โครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับ ผบช. หรือเที่ยบเท่าและ ผบก. หรือเทียบเท่า
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ม.ค.59
ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพ
[14/01/59]
วันอังคารที่ 12 ม.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 33)(กม 3) เป็นประธานพิธีเปิด
การฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 106 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
โดยมี ผบช.ศ. รอง ผบช.ศ.(1) และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีฯ
[14/01/59]
วันอังคารที่ 23 ก.พ.2559 ผบช.ศ., รอง ผบช.ศ., ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ในสังกัด บช.ศ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
[24/02/59]
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ “ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 37”
ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.
โดย พล.ต.ท.ธีรวัฒน์ ณ ป้อมเพชร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และ พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.(3) ร่วมเสวนาเชิงวิชาการ
“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานฝ่ายอำนวยการ"
[31/03/59]
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 บช.ศ. ร่วมกับ พตร. เปิดโครงการคัดกรอง
ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.
[31/03/59]
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training need)
เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธยา
[31/03/59]
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการ "น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย"
ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 2 โภชนาคาร วตร.
[31/03/59]
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[23/03/59]
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 96
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.(3)
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผบก.ฝรก. และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. เข้าร่วมในพิธีฯ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.
[11/03/59]
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ผบช.ศ. มอบให้ พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมแกนนำศาสนิกสัมพันธ์
สำหรับเสริมหลักสูตรว่าด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ นสต.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้เข้าร่วมประชุมมี มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา,
นายมิตร ดาราฉาย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, พระมหาปรกฤษณ์ กนฺตสีโล วัดดุสิต,
นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ อนุกรรมการ ก.ตร.จริยธรรม,
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ สิริขจร รอง ผบก.ฝรก.,
พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ อจ.(สบ 5) กอจ.บช.ศ.
และศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก. เข้าร่วมประชุมฯ
[08/03/59]
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศเลื่อนไหล
เป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 187 ราย
โดยมี รอง ผบก.ฝรก., รอง ผบก.สศป. และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. เข้าร่วมในพิธีฯ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.
[04/03/59]
วันศุกร์ที่ 29 เม.ย.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.เดชา ชวยบุญชุม ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 24)(มค 5) เป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 106
โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ., พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.(1)
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีฯ
[29/04/59]
วันพุธที่ 27 เม.ย.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร.
พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร.(บร 1)(กม) เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ
ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ระดับ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร.(บร 2) และ
พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช. เป็นคณะกรรมการ และ บช.ศ.
โดย พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2) ทำหน้าที่เลขานุการ
พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์ รอง ผบก.อก.บช.ศ.,
พ.ต.อ.สุพรัตน์ ตู้จินดา ผกก.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ.,
พ.ต.ท.หญิง เบญจรัตน์ อุทิศพันธ์ รอง ผกก.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ.
และ ร.ต.อ.ธนานนท์ ไชยสิน รอง สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ. เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน และขอบคุณ จนท.สท.ผู้บันทึกภาพถ่าย
[29/04/59]
วันอังคารที่ 26 เม.ย.2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ 152 โดยมี พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ
รอง ผบช.ศ.(1) พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2)
ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดฯ
[26/04/59]
วันอังคารที่ 19 เม.ย.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 107
โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ., พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.(1),
ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดฯ
[19/04/59]
วันจันทร์ที่ 11 เม.ย.2559 เวลา 07.30 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธาน พิธีบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บช.ศ.
และกิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2559
ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
โดยมี รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีฯ
[12/04/59]
วันจันทร์ที่ 30 พ.ค.2559 เวลา 09.00 น.
นางฉวีรีตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแกนนำศาสนิกสัมพันธ์ สำหรับเสริมหลักสูตร
ว่าด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ บก.ฝรก.
โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.,
พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2),
ผบก.ฝรก. ข้าราชการตำรวจตัวแทนจาก บก.อก., บก.ฝรก., ข้าราชการตำรวจ
ผู้เข้ารับการอบรม ผู้แทนศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และผู้แทนศาสนาอิสลาม
เข้าร่วมในพิธีฯ
[31/05/59]
วันอังคารที่ 24 พ.ค.2559 เวลา 13.30 น.
พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. และ รร.นรต. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[25/05/59]
วันอังคารที่ 16 พ.ค.2559 พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนา ครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจให้มีประสิทธิภาพ
โดย สศป.บช.ศ. ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
[17/05/2559]
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและปราบปราม “การค้ามนุษย์” รุ่นที่ 1/2559 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา
เป็นข้าราชการตำรวจระดับ สว. ในสังกัด ภ.จว.เชียงราย จำนวน 40 คน
โดยมี นายริชาร์ด สเนลไซร์ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย
และยาเสพติด เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดุลเดชา อาชวะสมิตรตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย
ร่วมในพิธีเปิด [10/05/2559]
วันพุธที่ 29 มิ.ย.2559 เวลา 13.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ที่ได้รับการแต่งตั้งและโยกย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ในสังกัด บช.ศ. โดยมี รอง ผบช.ศ., ผบก.หรือตำแหน่งเทียบเท่า เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายฯ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[29/06/2559]
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำศาสนิกสัมพันธ์ สำหรับเสริมหลักสูตรว่าด้วยการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย.59 เวลา 15.30 น.
ณ บก.ฝรก.บช.ศ. โดยมี พระเดชพระคุณพระราชโมลี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รองเจ้าคณะภาค 1 มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับพระภิกษุสงฆ์ ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ,
มุขนายกยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิก
ประเทศไทย มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้แทนศาสนาคริสต์ ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ,
นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้แทน
ศาสนาอิสลาม ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ และ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ./ประธาน
ในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับข้าราชการตำรวจ ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ
และกล่าวให้โอวาทพิธีปิดการฝึกอบรมฯ และมี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน),
น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ อนุกรรมการ ก.ตร.จริยธรรม,
พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(๒), พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง ผบก.ฝรก.,
พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ สิริขจร รอง ผบก.ฝรก.,ผู้แทน ผบก.อก.
โดย พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์ รอง ผบก.อก.,ผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน),
ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.,และข้าราชการตำรวจศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.
เข้าร่วมพิธีปิด
[02/06/2559]
วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค.2559 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. พร้อมด้วย ผบก.สศป. และ ผบก.ฝรก.
ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระบรมมหาราชวัง
[28/07/2559]
วันอังคารที่ 12 ก.ค.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ 155 โดยมี รอง ผบก.วตร.
และผู้แทนหน่วยในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.

[13/07/2559]
วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.2559 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จว.นครนายก

[07/07/2559]
วันอังคารที่ 5 ก.ค.2559 พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จว.นครนายก

[05/07/2559]
วันศุกร์ที่ 1 ก.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร สว. รุ่นที่ 152 โดยมี พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.(1), ผบก.วตร.
และผู้แทนหน่วยในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.

[01/07/2559]
วันศุกร์ที่ 12 ส.ค.2559 เวลา 10.00 น.
ผบช.ศ.พร้อมภริยา, รอง ผบช.ศ.(1), รอง ผบช.ศ.(2), รอง ผบช.ศ.(3) พร้อมภริยา,
ผบก.สศป., ผบก.ฝรก. และ อจ.(สบ6) กอจ. ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร บช.ศ. และพระบรมมหาราชวัง
[12/08/2559]
วันพุธที่ 21 ก.ย.2559 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ บช.ศ. ประจำปี 2559
ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.
[22/09/2559]
วันศุกร์ที่ 16 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ 155
โดยมี รอง ผบช.ศ.(1) ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมในพิธีปิดฯ
ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.
[19/09/2559]
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย.2559 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร.(บร 2)
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3
โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 24), ผบช.ศ., รอง ผบช.ศ.(1), ผบก.วตร.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีปิดฯ
ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.
[09/09/2559]
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธี
มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ 153 และรุ่นที่ 154
โดยมี รอง ผบช.ศ.(1),(2), ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมในพิธีปิดฯ
ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.
[09/09/2559]
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ต.ค.58 
 • พ.ย.58 
 • ธ.ค.58 
 • ม.ค.59 
 • ก.พ.59 
 • มี.ค.59 
 • เม.ย.59 
 • พ.ค.59 
 • มิ.ย.59 
 • ก.ค.59 
 • ส.ค.59 
 • ก.ย.59 
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจรูปแบบประโยคสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ
เพื่อรวบรวมไว้ใช้ในการพัฒนา Application i-edupol [ ] [28/10/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
ไฟล์บันทึกสัมภาษณ์ ผบช.ศ. ออกอากาศวิทยุตำรวจ สวพ91 เกี่ยวกับการสอบตำรวจ เมื่อวันอังคารที่ 13 ต.ค.58
ไฟล์มีขนาดใหญ่ จะใช้เวลาดาวน์โหลดนาน [ ] [19/10/2558]
◊  นโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. [06/10/2558]
1. วิดิทัศน์ นโยบายของ ผบ.ตร. [ ]
2. นโยบายของ ผบช.ศ. [ ] [ ]
3. นโยบายของ รอง ผบช.ศ.(1) [ ]
4. นโยบายของ รอง ผบช.ศ.(2) [ ]
5. นโยบายของ รอง ผบช.ศ.(3) [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ ] [02/10/2558]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ