ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

หลักสูตรครูฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 2 <29>

อบรมระหว่าง  :

20 ก.ค.2552 - 24 ก.ค.2552

อบรมที่  :

กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
390 จ.ส.ต. วันชัย สิการ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
389 ด.ต. สานิตย์ เลาหบุตร ผบ.หมู่ กก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
388 ด.ต. ประยุทธ เฉลิมบุญ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
387 ด.ต. บุญธรรม เวชสวรรค์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
386 ด.ต. ประเสริฐ ทองพันชั่ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
385 ด.ต. สมพร อยู่เอี่ยม ผบ.หมู่ กก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
384 ร.ต.ต. ยศวริศ เวียงเจริญ รอง สวป.สภ.ไชโย ภ.1 อ่างทอง
383 ร.ต.ต. ชาญวิทย์ ศรีเมือง รอง สวป.สภ.มโนรมย์ ภ.1 ชัยนาท
382 ร.ต.ต. สายชล บัวเถื่อน รอง สวป.สภ.สรรพยา ภ.1 ชัยนาท
381 ร.ต.ต. กำธร เดชเพ็ง รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท ภ.1 ชัยนาท
380 ร.ต.ต. ประพล มงคลกุล รอง สว.สป.สภ.เขาฉกรรจ์ ภ.2 สระแก้ว
379 ร.ต.ต. วินัย สนิทพันธ์ รอง สวป.สภ.วังน้ำเย็น ภ.2 สระแก้ว
378 ร.ต.ต. ชยุต แสงมณี รอง สวป.สภ.หันคา ภ.1 ชัยนาท
377 ร.ต.ต. สมบัติ ยอดอย่าง รอง สวป.สภ.หนองมะโมง ภ.1 ชัยนาท
376 ร.ต.ต. ณัฐพล ชนะศุภกาญจน์ รอง สวป.สภ.คลองหาด ภ.2 สระแก้ว
375 ร.ต.ต. โกศล ผลผยุง รอง สวป.สภ.เมืองสระแก้ว ภ.2 สระแก้ว
374 ร.ต.ต. นิคม ศรีทอง รอง สวป.สภ.เมืองสระแก้ว ภ.2 สระแก้ว
373 ร.ต.ต. อุเทน สุมาลย์ รอง สวป.สภ.วัฒนานคร ภ.2 สระแก้ว
372 ร.ต.ต. มานิตย์ เรือนเย็น รอง สวป.สภ.ม่วงค่อม ภ.1 ลพบุรี
371 ร.ต.ต. สมบัติ ฟองเกิด รอง สวป.สภ.อรัญประเทศ ภ.2 สระแก้ว
370 ร.ต.ต. กฤชฐา ประทุมแก้ว รอง สวป.สภ.ศรีมโหสถ ภ.2 ปราจีนบุรี
369 ร.ต.ต. ธราวุธ ไชยสาร รอง สวป.สภ.วิเศษชัยชาญ ภ.1 อ่างทอง
368 ร.ต.ต. ประธาน พุ่มอ่ำ รอง สวป.สภ.รำมะสัก ภ.1 อ่างทอง
367 ร.ต.ต. วิสันต์ ฟักขำ รอง สวป.สภ.สีบัวทอง ภ.1 อ่างทอง
366 ร.ต.ต. ปิยะฤทธิ์ พ่วงพลอย รอง สวป.สภ.พรหมบุรี ภ.1 สิงห์บุรี
365 ร.ต.ต. ไพโรจน์ ใหม่โสภา รอง สว.สป.สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.2 ปราจีนบุรี
364 ร.ต.ต. ภิญโญ เชาว์นวม รอง สว.สป.สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.1 สิงห์บุรี
363 ร.ต.ต. ข้าวเปลือก เทียนปภัมภ์ รอง สวป.สภ.โพทะเล ภ.1 สิงห์บุรี
362 ร.ต.ต. ชัยวัฒน์ หาญแท้ รอง สวป.สภ.บางระจัน ภ.1 สิงห์บุรี
361 ร.ต.ต. สัญญา สังข์ประเสริฐ รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.1 สิงห์บุรี
360 ร.ต.ต. พิเชษฐ์ ม่วงทอง รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี ภ.1 สิงห์บุรี
359 ร.ต.ต. พรชัย เทียมพัตร รอง สวป.สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.2 ปราจีนบุรี
358 ร.ต.ต. อุดม หนองเหล็ก รอง สวป.สภ.ประจันตคาม ภ.2 ปราจีนบุรี
357 ร.ต.ต. ประยูร ทันแก้ว รอง สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.2 ปราจีนบุรี
356 ร.ต.ต. ประยูร เข็มณรงค์ รอง สวป.สภ.บ้านกุ่ม ภ.1 ลพบุรี
355 ร.ต.ต. สามิต ภูมิชัยสิทธิ์ รอง สวป.สภ.โคกตูม ภ.1 ลพบุรี
354 ร.ต.ต. สมภพ ขันแก้ว รอง สวป.สภ.พัฒนานิคม ภ.1 ลพบุรี
353 ร.ต.ต. ฉลอง ครองเมืองแสน รอง สวป.สภ.นิคมพัฒนา ภ.2 ระยอง
352 ร.ต.ต. อิสระพงษ์ กุลจินดา รอง สว.สป.สภ.ดงละคร ภ.2 นครนายก
351 ร.ต.ต. มานพ หงษ์ทอง รอง สว.สป.สภ.ปากพลี ภ.2 นครนายก
350 ร.ต.ต. พรพรหม พันธ์พานิช รอง สวป.สภ.บ้านนา ภ.2 นครนายก
349 ร.ต.ต. วริทธิ์พล คำสำเภา รอง สวป.สภ.เมืองนครนายก ภ.2 นครนายก
348 ร.ต.ต. วิจิตร พินิจสอน รอง สวป.สภ.เมืองนครนายก ภ.2 นครนายก
347 ร.ต.ต. บุญโชติ บุญศรีกุล รอง สวป.สภ.ไม้รูด ภ.2 ตราด
346 ร.ต.ต. พันธ์ศักดิ์ มาศิริ รอง สวป.สภ.หนองบอน ภ.2 ตราด
345 ร.ต.ต. วิเชียร คำชมพู รอง สวป.สภ.ปลวกแดง ภ.2 ระยอง
344 ร.ต.ต. คำพันธ์ ขวัญทอง รอง สวป.สภ.บ้านแปลง ภ.2 จันทบุรี
343 ร.ต.ต. กฤษณพงษ์ ชัยองอาจ รอง สวป.สภ.มะขาม ภ.2 จันทบุรี
342 ร.ต.ต. สุบวร ยิติสาร รอง สวป.สภ.เมืองตราด ภ.2 ตราด
341 ร.ต.ต. นครินทร์ พิมพา รอง สวป.สภ.ขลุง ภ.2 จันทบุรี
340 ร.ต.ต. ชาญเกรียงไกร เอกวริษฐ์ รอง สว.กก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
339 ร.ต.ต. นคร บุญเหลือ รอง สว.สป.สภ.เพ ภ.2 ระยอง
338 ร.ต.ต. นิคสัน จงธรรม์ รอง สวป.สภ.โคกสำโรง ภ.1 ลพบุรี
337 ร.ต.ต. สำรวย วิถาทานัง รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี ภ.1 ลพบุรี
336 ร.ต.ต. แสวง สังข์ทอง รอง สวป.สภ.ชัยบาดาล ภ.1 ลพบุรี
335 ร.ต.ต. อภิชาต โกเนตร์สุวรรณ์ รอง สว.สป.สภ.แหลมงอบ ภ.2 ตราด
334 ร.ต.ต. เจริญ เดชพ่วง รอง สวป.สภ.มาบตาพุด ภ.2 ระยอง
333 ร.ต.ต. ปรีชา งามวงศ์ รอง สวป.สภ.เสาไห้ ภ.1 สระบุรี
332 ร.ต.ต. สายชล สินทา รอง สวป.สภ.บ้านหมอ ภ.1 สระบุรี
331 ร.ต.ต. ศุภกิจ ผุเพ็ชร รอง สวป.สภ.ห้วยโป่ง ภ.2 ระยอง
330 ร.ต.ต. ชัชวาล ไชยพา รอง สวป.สภ.เมืองระยอง ภ.2 ระยอง
329 ร.ต.ต. ณัฐพล น้อมพิทักษ์ประชา รอง สวป.สภ.บ้านฉาง ภ.2 ระยอง
328 ร.ต.ต. อรรณพ ผันอากาศ รอง สว.สป.สภ.บ้านค่าย ภ.2 ระยอง
327 ร.ต.ต. สุพจน์ สวนสอน รอง สวป.สภ.วังจันทร์ ภ.2 ระยอง
326 ร.ต.ต. จันทร์ตี วรรณูปถัมภ์ รอง สวป.สภ.แกลง ภ.2 ระยอง
325 ร.ต.ต. วีระ กลั่นขุนทด รอง สว.สป.สภ.เขาคิชฌกูฏ ภ.2 จันทบุรี
324 ร.ต.ต. จรัส ธัญญะ รอง สวป.สภ.เนินขาม ภ.1 ชัยนาท
323 ร.ต.ต. สมศักดิ์ สงแทน รอง สวป.สภ.คลองวาฬ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
322 ร.ต.ต. มงคล เกียรติแสงทอง รอง สวป.สามกระทาย ช่วยราชการ สภ.ปากน้ำปราณ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
321 ร.ต.ต. นิพนธ์ ศรนรินทร์ รอง สวป.สภ.เขาย้อย ภ.7 เพชรบุรี
320 ร.ต.ต. ณรงค์ สุ่มสังข์ รอง สวป.สภ.ท่ายาง ภ.7 เพชรบุรี
319 ร.ต.ต. ประเทือง แสงอร่าม รอง สวป.สภ.ชะอำ ภ.7 เพชรบุรี
318 ร.ต.ต. ประทีป ภัทรวิสิฐเศรษฐ์ รอง สวป.สภ.บ้านแหลม ภ.7 เพชรบุรี
317 ร.ต.ต. ประภาส หลำเพิกสืบ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ภ.7 เพชรบุรี
316 ร.ต.ต. เนติ รินจันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.7 เพชรบุรี
315 ร.ต.ต. สมศักดิ์ แสงสุวรรณ รอง สว.สป.สภ.ท่ามะกา ภ.7 กาญจนบุรี
314 ร.ต.ต. ญาณภัทร บัวจำรัส รอง สวป.สภ.พนมทวน ภ.7 กาญจนบุรี
313 ร.ต.ต. กิตติพันธ์ กาญจนนฤนาท รอง สวป.สภ.ไทรโยค ภ.7 กาญจนบุรี
312 ร.ต.ต. กิตติ สังข์ทอง รอง สวป.สภ.บางสะพาน ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
311 ร.ต.ต. เสริมศักดิ์ คงสบาย รอง สว.สป.สภ.บ้านแพ้ว ภ.7 สมุทรสาคร
310 ร.ต.ต. วุฒิชัย น้อยจีน รอง สวป.สภ.โพหัก ภ.7 ราชบุรี
309 ร.ต.ต. วันชัย สามเกษร รอง สวป.สภ.จอมบึง ภ.7 ราชบุรี
308 ร.ต.ต. จิตรกร รอดทวีผล รอง สวป.สภ.วัดเพลง ภ.7 ราชบุรี
307 ร.ต.ต. วิชิต พิพ่วนนอก รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี ภ.7 ราชบุรี
306 ร.ต.ต. ณรงค์ แก้วศรี รอง สว.สป.สภ.ดอนตูม ภ.7 นครปฐม
305 ร.ต.ต. ทรงศักดิ์ มุกดาพานิชกุล รอง สวป.สภ.นครชัยศรี ภ.7 นครปฐม
304 ร.ต.ต. ธนบดี วิรุณศักดิ์ รอง สวป.สภ.ลาดใหญ่ ภ.7 สมุทรสงคราม
303 ร.ต.ต. ปัญญาวัฒน์ ตรีทศธรรม รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.7 สมุทรสงคราม
302 ร.ต.ต. สมชาย จงใจรัก รอง สว.สป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.7 สมุทรสงคราม
301 ร.ต.ต. ยศวิน เกตุชม รอง สว.สป.สภ.บางคนที ภ.7 สมุทรสงคราม
300 ร.ต.ต. บัณฑิต ขุนฤทธิ์ รอง สว.สป.สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.7 สมุทรสาคร
299 ร.ต.ต. พลีเดช วงศ์หิรัญ รอง สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.7 กาญจนบุรี
298 ร.ต.ต. วินัย มีวงษ์ รอง สวป.สภ.หนองหญ้าไซ ภ.7 สุพรรณบุรี
297 ร.ต.ต. บวรศักดิ์ คำรังษี รอง สวป.สภ.วังสมบูรณ์ ภ.2 สระแก้ว
296 ร.ต.ต. กันตภณ เสือดาว รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 นครปฐม
295 ร.ต.ต. ฉัตรวิเชียร กลิ่นหอม รอง สวป.สภ.เดิมบางนางบวช ภ.7 สุพรรณบุรี
294 ร.ต.ต. ณัฐวุฒิ ราศี รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.7 สุพรรณบุรี
293 ร.ต.ต. ประกิจ สงสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.สามชุก ภ.7 สุพรรณบุรี
292 ร.ต.ต. มโนสิทธิ์ ไทยศิริ รอง สวป.สภ.เมืองอ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
291 ร.ต.ต. พีรพงษ์ ตนะทิพย์ รอง สวป.สภ.สองพี่น้อง ภ.7 สุพรรณบุรี
290 ร.ต.ท. เฉลิม บุญชู รอง สวป.สภ.โคกขาม ภ.7 สมุทรสาคร
289 ร.ต.ท. สิทธิพงษ์ อ่อนละออ รอง สว.กสส.ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 สมุทรสาคร
288 ร.ต.ท. ศิริวุฒิ พัดวิจิตร รอง สว.จร.สภ.บางละมุง ภ.2 ชลบุรี
287 ร.ต.ท. ชาติชาย ไชยบุปผา รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี ภ.2 ชลบุรี
286 ร.ต.ท. ยุทธพงษ์ ห่วงทอง รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.7 สมุทรสงคราม
285 ร.ต.ท. ศรศักดิ์ ล้นเหลือ รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน ภ.7 สมุทรสาคร
284 ร.ต.ท. ณัฐกฤษณ์ เผื่อนปฐม รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.7 สมุทรสาคร
283 ร.ต.ท. อนุชา จิตนิยม รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน ภ.7 สมุทรสาคร
282 ร.ต.ท. สุริยา ชูเกียรติศิริ รอง สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี ภ.2 ชลบุรี
281 ร.ต.ท. สมยศ ทรัพย์จรัสแสง รอง สวป.สภ.พุทธมณฑล ภ.7 นครปฐม
280 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ อินอุ่นโชติ รอง สวป.สภ.สามโก้ ภ.1 อ่างทอง
279 ร.ต.ท. ธีรพงษ์ องอาจ รอง สวป.สภ.บางละมุง ภ.2 ชลบุรี
278 ร.ต.ท. อติโรจน์ ฟักแก้ว รอง สวป.สภ.บ้านโป่ง ภ.7 ราชบุรี
277 ร.ต.ท. คำต้อง ร่มเกษ รอง สว.(หน.นปพ.) ภ.2 จันทบุรี
276 ร.ต.ท. มานพ ขำขาว รอง สว . ภ.2 ฉะเชิงเทรา
275 ร.ต.ท. อนุสนธิ์ เหสุขสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.คลองใหญ่ ภ.2 ตราด
274 ร.ต.ท. พัศกร พรหมอยู่ รอง สวป.สภ.องครักษ์ ภ.2 นครนายก
273 ร.ต.ท. ราเมศ ชนะศุภกาจน์ รอง สวป.สภ.ศรีราชา ภ.2 ชลบุรี
272 ร.ต.ท. ปกครอง ตมิศานนท์ รอง สว.จร.สภ.ดอนหัวฬ่อ ภ.2 ชลบุรี
271 ร.ต.ท. ปิยพัชร์ ปลาทอง รอง สวป.สภ.นครชัยศรี ภ.7 นครปฐม
270 ร.ต.ท. พนาดร พุ่มไสว รอง สว.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 ฉะเชิงเทรา
269 ร.ต.ท. ธีระชัย บุญเสริม รอง สว. ภ.2 ฉะเชิงเทรา
268 ร.ต.ท. พิพัฒน์ ว่องเจริญพืชผล รอง สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี ภ.2 ชลบุรี
267 ร.ต.ท. วีระชัย พรานอังกูร รอง สว . ภ.2 ฉะเชิงเทรา
266 ร.ต.ท. ณรงค์เดช ตนะพูนสิน รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา ภ.2 ชลบุรี
265 ร.ต.ท. จำรัส ดาวไธสง รอง สวป.สภ.โคกสูง ภ.2 สระแก้ว
264 ร.ต.ท. พิพัฒน์ ว่องเจริญพืชผล รอง สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี ภ.2 ชลบุรี
263 ร.ต.ท. โสภณ พรามณี รอง สว . ภ.2 ฉะเชิงเทรา
262 ร.ต.ท. ปรีชา จูเจริญ รอง สว. ภ.2 ฉะเชิงเทรา
261 ร.ต.ท. ธนาดุล ศรีเต้ด รอง สวป.สภ.ท่าม่วง ภ.7 กาญจนบุรี
260 ร.ต.ท. กฤธนวัต ตุ้มน้อย รอง สวป.สภ.อัมพวา ภ.7 สมุทรสงคราม
259 ร.ต.ท. โสพิศ องอาจ รอง สว.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 ฉะเชิงเทรา
258 ร.ต.ท. ศิริวุฒิ พัดวิจัตร รอง สว.จร.สภ.บางละมุง ภ.2 ชลบุรี
257 ร.ต.ท. ธีรวัฒน์ นาประสิทธิ์ รอง สวป.สภ.ท่าหลวง ภ.1 ลพบุรี
256 ร.ต.ท. สรรพศิริ รอดเพชร รอง สวป.สภ.ปราณบุรี ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
255 ร.ต.อ. อนุชัย จินดาวัฒน์ รอง สวป.สภ.บ่อไร่ ภ.2 ตราด
254 ร.ต.อ. ศราวุฒิ บุญชัย รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา ภ.2 ชลบุรี
253 ร.ต.อ. มนตรี ชูยิ่ง รอง สวป.สภ.คลองลึก ภ.2 สระแก้ว
252 ร.ต.อ. ไพรัตน์ สกุลมีฤทธิ์ รอง สว.จร.สภ.อู่ทอง ภ.7 สุพรรณบุรี
251 ร.ต.อ. เสน่ห์ เจริญจิตร รอง สว.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 ฉะเชิงเทรา
250 ร.ต.อ. สันติพล ภูวดลลกนก รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา ภ.2 ชลบุรี
249 ร.ต.อ. เชาวลิต เกษมโชติพันธุ์ รอง สวป.สภ.นาดี ภ.2 ปราจีนบุรี
248 ร.ต.อ. วีรศักดิ์ บุตรสอน รอง สว.สด.ศสส.ภ.2 ภ.2 ชลบุรี
247 ร.ต.อ. สุพจน์ พุ่มแหยม สวป.สภ.ปากพลี ภ.2 นครนายก
246 ร.ต.อ. ชนิตร วิโรจน์ศิริ รอง สวป.สภ.ท่าม่วง ภ.7 กาญจนบุรี
245 ร.ต.อ. ประยุทธ เหลืองทอง รอง สวป. สภ.พนมสารคาม ภ.2 ฉะเชิงเทรา
244 ร.ต.อ. กฤษณ์ บุญเรืองคณาภรณ์ รอง สวป. สภ.ราชสาส์น ภ.2 ฉะเชิงเทรา
243 ร.ต.อ. อภิชัย ไลออน รอง สว.กลุ่มงานสืบสวนฯ ภ.2 ชลบุรี
242 ร.ต.อ. สิทธิชัย ไทยผุย รอง สว.สด.ศสส.ภ.2 ภ.2 ชลบุรี
241 ร.ต.อ. วีระ นุชศิลป์ รอง สว.จร.สภ.แหลมฉบัง ภ.2 ชลบุรี
240 ร.ต.อ. สัณหณัฐ รอดสีเสน รอง สวป.สภ.ทับสะแก ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
239 ร.ต.อ. ทวี โคตรภูธร รอง สวป.สภ.พุทธมณฑล ภ.7 นครปฐม
238 ร.ต.อ. ธัชพงษ์ ชลภาพ รอง สวป.สภ.หัวหิน ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
237 ร.ต.อ. ดุษฎี หิรัญรัตน์ สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.7 สุพรรณบุรี
236 ร.ต.อ. ปยุต ศรีสุข รอง สว.ธร.สภ.บางแพ ภ.7 ราชบุรี
235 ร.ต.อ. ธรรมปพน เสนาธรรม รอง สว.กก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
234 ร.ต.อ. รัฐพงศ์ สุจริต สวป.สภ.ปากคลองรังสิต ภ.1 ปทุมธานี
233 ร.ต.อ. มานพ สารวัน รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.1 สิงห์บุรี
232 ร.ต.อ. กฤษณรักษ์ วงษ์งาม รอง สว.หน.นปพ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
231 ร.ต.อ. อาริศ คูประสิทธิรัตน์ รอง สว.หน.นปพ.ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 กาญจนบุรี
230 ร.ต.อ. มนัส วงษ์สีใส รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี ภ.2 จันทบุรี
229 ร.ต.อ. ศาสตรา คงนาม รอง สว.หน.นปพ.ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 กาญจนบุรี
228 ร.ต.อ. อำพล โอ่เอี่ยม รอง สว.กสส.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 เพชรบุรี
227 ร.ต.อ. ณัฐดนัย อาภา พงส.(สบ 1) สภ.พุทธมณฑล ภ.7 นครปฐม
226 ร.ต.อ. สุเมธ โพธะ สวป.สภ.ท่าหิน ภ.1 ลพบุรี
225 พ.ต.ต. พุทธวัฒน์ ไทรชมพู สวป.สภ.ปากน้ำปราณ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
224 พ.ต.ต. อรรถพร กลั่นเรือง สวป.สภ.โป่งน้ำร้อน ภ.2 จันทบุรี
223 พ.ต.ต. สัญชัย เอมประดิษฐ์ สว.สป.สภ.พรหมบุรี ภ.1 สิงห์บุรี
222 พ.ต.ต. วิทยา ยืนยง สวป.สภ.เมืองพัทยา ภ.2 ชลบุรี
221 พ.ต.ต. ชัยยุทธ ผิวเกลี้ยง สวป.สภ.ธงชัย ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
220 พ.ต.ต. ชาตรี นามกุณี สว.สป.สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.1 สิงห์บุรี
219 พ.ต.ต. ธนพล ดีปัญญา สว.สป.สภ.บางระจัน ภ.1 สิงห์บุรี
218 พ.ต.ต. ภาสกร โพธิรัตน์ สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
217 พ.ต.ต. วีระ เทพกล่ำ สวป.สภ.เมืองชัยนาท ภ.1 ชัยนาท
216 พ.ต.ต. เกรียงศักดิ์ ทองดอนพุ่ม สวป.สภ.สรรคบุรี ภ.1 ชัยนาท
215 พ.ต.ต. ต่อศักดิ์ วงษ์การค้า สวป.สภ.เมืองลพบุรี ภ.1 ลพบุรี
214 พ.ต.ต. ชัยชนะ กาญจนะคช สว.กลุ่มงานสืบสวน ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 นนทบุรี
213 พ.ต.ต. สุวิชา ชั้นงาม สวป.สภ.บางศรีเมือง ภ.1 นนทบุรี
212 พ.ต.ต. สายชล โพธิ์ขอม สวป.สภ.บางบัวทอง ภ.1 นนทบุรี
211 พ.ต.ต. ศิริพล บุญหนุน สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว ภ.1 ปทุมธานี
210 พ.ต.ต. แสงชัย ปัญญาลิขิตกุล สว.สป.สภ.เนินขาม ภ.1 ชัยนาท
209 พ.ต.ต. พยุงศักดิ์ มาสู่ สวป.สภ.หนองมะโมง ภ.1 ชัยนาท
208 พ.ต.ต. ประเสริฐ แก้วทอง สว.สป.สภ.วัดสิงห์ ภ.1 ชัยนาท
207 พ.ต.ต. สมศักดิ์ เฉลิมพันธ์ สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.7 สมุทรสงคราม
206 พ.ต.ต. พรม แก้วพรายตา สวป.สภ.บ้านแพ้ว ภ.7 สมุทรสาคร
205 พ.ต.ต. สิทธิพงศ์ สังข์แสง สวป.สภ.กระทุ่มแบน ภ.7 สมุทรสาคร
204 พ.ต.ต. รณกร ประคองศรี สว.สส.สภ.โคกขาม ภ.7 สมุทรสาคร
203 พ.ต.ต. เจนณรงค์ โลหะกิจตระกูล สว.สป.สภ.สามร้อยยอด ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
202 พ.ต.ต. วุฒิ เทียมผล สว.สป.สภ.ป่าโมก ภ.1 อ่างทอง
201 พ.ต.ต. วีระวุฒิ ดำสุวรรณ สวป.สภ.เมืองอ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
200 พ.ต.ต. ถิรวัฒน์ อินสุข สวป.สภ.หาดเจ้าสำราญ ภ.7 เพชรบุรี
199 พ.ต.ต. นำพล พวงไพโรจน์ สวป.สภ.เขาย้อย ภ.7 เพชรบุรี
198 พ.ต.ต. พิเชษฐ เจิมปรุ สวป.สภ.อู่ทอง ภ.7 สุพรรณบุรี
197 พ.ต.ต. ชนินทร์ คงดิษฐ์ สวป.สภ.พระขาว ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
196 พ.ต.ต. รณชัย อังกระโทก สวป.สภ.ผักไห่ ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
195 พ.ต.ต. สมหมาย โสภาเจริญ สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา ภ.8 พระนครศรีอยุธยา
194 พ.ต.ต. วัชรินทร์ มีพงษ์ สวป.สภ.บางบาล ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
193 พ.ต.ต. สมนึก สีดารัก สวป.สภ.บางปะอิน ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
192 พ.ต.ต. อำนาจ เอี่ยใจดี สวป.สภ.ทองผาภูมิ ภ.7 กาญจนบุรี
191 พ.ต.ต. บัญย์พัชร์ ปิยะบุญสิทธิ สวป.สภ.ท่ามะกา ภ.7 กาญจนบุรี
190 พ.ต.ต. ศิรวัศ ค้ำคูณ สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง ภ.7 เพชรบุรี
189 พ.ต.ต. นทพล กาญจนาภรณ์ สวป.สภ.ลำลูกกา ภ.1 ปทุมธานี
188 พ.ต.ต. เสมา บรรดาศักดิ์ สวป.สภ.สวนพริกไทย ภ.1 ปทุมธานี
187 พ.ต.ต. ชาญศักดิ์ ฟักเหลือง สวป.สภ.พนมทวน ภ.7 กาญจนบุรี
186 พ.ต.ต. สิงหราช ป้องอดิศุณ สวป.สภ.คูบางหลวง ภ.1 ปทุมธานี
185 พ.ต.ต. พงษ์อนันต์ ยิ้มมิ่ง สวป.สภ.สามโคก ภ.1 ปทุมธานี
184 พ.ต.ต. สมบูรณ์ สุขสวัสดิ์ สวป.สภ.คลองห้า ภ.1 ปทุมธานี
183 พ.ต.ต. สุริยะ โพธิทองนาค สว.กก.ปพ. ภ.2 ชลบุรี
182 พ.ต.ต. นราวุธ การามหิโต สว.กก.ปพ. ภ.2 ชลบุรี
181 พ.ต.ต. นพพล รัตนพงษ์เกียรติ สว.กก.ปพ. ภ.2 ชลบุรี
180 พ.ต.ต. ศุภชัย พวงทอง สว.ศขว.ศสส.ภ.2 ภ.2 ชลบุรี
179 พ.ต.ต. เนตร บุญรอด สวป.สภ.วิเศษชัยชาญ ภ.1 อ่างทอง
178 พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์ มารศรี สว.กลุ่มงานสืบสวน ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
177 พ.ต.ต. ประมวล วงศ์วิวัฒน์จิต สวป.สภ.ลูกแก ภ.7 กาญจนบุรี
176 พ.ต.ต. ไพศาล สุขสำราญ สว.สป.สภ.แก่งคอย ภ.1 สระบุรี
175 พ.ต.ต. อรรถ์ ฉายสุวรรณ์ สวป.สภ.บางปู ภ.1 สมุทรปราการ
174 พ.ต.ต. อาทิตย์ อินทวารี สวป.สภ.บางพลี ภ.1 สมุทรปราการ
173 พ.ต.ต. เรืองศักดิ์ อัฐมาลา สวป.สภ.วังม่วง ภ.1 สระบุรี
172 พ.ต.ต. วินัย ยิ้มละมัย สว. ภ.2 ฉะเชิงเทรา
171 พ.ต.ต. กอบโชค เล็กตระกูล สวป.สภ.โพธิ์แก้ว ภ.7 นครปฐม
170 พ.ต.ต. อนุสนธิ์ สุขศิริวรรณ สวป.สภ.สามพราน ภ.7 นครปฐม
169 พ.ต.ต. อเนก เจริญผล สวป.สภ.เขาสมิง ภ.2 ตราด
168 พ.ต.ต. คุรุพงษ์ แก้วสะอาด สวป.สภ.สามควายเผือก ภ.7 นครปฐม
167 พ.ต.ต. ศรายุทธ ซิงซู สวป.สภ.บางหลวง ภ.7 นครปฐม
166 พ.ต.ต. ธวัชชัย ดีวัน สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.1 สมุทรปราการ
165 พ.ต.ต. อิศม์พิสิฐ ไชยยะ สวป.สภ.พระพุทธบาท ภ.1 สระบุรี
164 พ.ต.ต. นนท์ ภักดีพันธ์ สวป.สภ.เมืองราชบุรี ภ.7 ราชบุรี
163 พ.ต.ต. พงษ์ปกรณ์ พิพัฒนสมพร สวป.สภ.มวกเหล็ก ภ.1 สระบุรี
162 พ.ต.ต. นิยม นิยา สวป.สภ.วิหารแดง ภ.1 สระบุรี
161 พ.ต.ต. ชาญณรงค์ โสมพันธ์ สว.สป.สภ.อัมพวา ภ.7 สมุทรสงคราม
160 พ.ต.ต. ชินโชติ โชติศิริ รรท.สวป.สภ.วัดเพลง ภ.7 ราชบุรี
159 พ.ต.ต. ประภาส มั่งคั่ง สวป.สภ.พระประแดง ภ.1 สมุทรปราการ
158 พ.ต.ต. ปราโมทย์ คงคาลัย สว.หน.นปพ.ระยอง ภ.2 ระยอง
157 พ.ต.ต. ประสงค์ ศิริทิพย์วานิช สวป.สภ.เมืองนนทบุรี ภ.1 นนทบุรี
156 พ.ต.ต. บุญเรือง ชัยรัตน์ สวป.สภ.บางพลีน้อย ภ.1 สมุทรปราการ
155 พ.ต.ต. โรจน์อนันต์ คุ้มพะเนียด สว.กก.ปพ.ศสส.ภ.7 ภ.7 นครปฐม
154 พ.ต.ต. สุทิน ทองม้วน สว.สป.สภ.บ้านท่าเลื่อน ภ.2 ตราด
153 พ.ต.ต. ธวัชชัย ขุนเอม สวป.สภ.สระแก้ว ภ.2 สุพรรณบุรี
152 พ.ต.ต. บัญญาภิวัฒน์ บุญนิ่ม สว.สป.สภ.บ้านหมอ ภ.1 สระบุรี
151 พ.ต.ท. วัลลภ กลางอรัญ สว.กสส.ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 สมุทรปราการ
150 พ.ต.ท. สุทัด คำทอน พงส.(สบ 2) สภ.เมืองราชบุรี ภ.7 ราชบุรี
149 พ.ต.ท. ภูมิพัฒน์ พรใหญ่พงษ์ รอง ผกก.ปป.สภ.เสนา ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
148 พ.ต.ท. ชิตปกรณ์ โตอดิเทพย์ สว.สป.สภ.บ้านโป่ง ภ.7 ราชบุรี
147 พ.ต.ท. ประเวศ ศรีนาค รอง ผกก.ปป.สภ.ท่าเรือ ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
146 พ.ต.ท. วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผกก.ปป.สภ.บางปู ภ.1 สมุทรปราการ
145 พ.ต.ท. ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร รอง ผกก.ปป.สภ.บางพลี ภ.1 สมุทรปราการ
144 พ.ต.ท. จักราวุธ คล้ายนิล รอง ผกก.ปป.สภ.นครหลวง ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
143 พ.ต.ท. ชูยศ ทองอยู่ รอง ผกก.ปป.สภ.ปราณบุรี ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
142 พ.ต.ท. วิโรจน์ ตัดโส สวป.สภ.สำโรงใต้ ภ.1 สมุทรปราการ
141 พ.ต.ท. ไพฑูร ตันเจริญรัตน์ รอง ผกก.ปป.สภ.บางซ้าย ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
140 พ.ต.ท. พันธ์ศักดิ์ ทัพเจริญ สว.กสส.ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 ราชบุรี
139 พ.ต.ท. พงษกร อุปพงษ์ สว.กสส.ภ.จว.นครปฐม ภ.7 นครปฐม
138 พ.ต.ท. ชลอ ทาเกตุ รอง ผกก.ปพ.ศสส.ภ.7 ภ.7 นครปฐม
137 พ.ต.ท. ชินวัฒน์ สินธุชล รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.7 เพชรบุรี
136 พ.ต.ท. จิรเดช ชมภูนิตย์ รอง ผกก.ปป.สภ.บ้านแหลม ภ.7 เพชรบุรี
135 พ.ต.ท. เมธา เจียมไกรศรี สว.สป.สภ.สำโรงเหนือ ภ.1 สมุทรปราการ
134 พ.ต.ท. โชคชัย เนียลเซ็น สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.7 เพชรบุรี
133 พ.ต.ท. กิตติ์ธเนศ เชี่ยวนาวินธวัช รอง ผกก.ปป.สภ.บางเสาธง ภ.1 สมุทรปราการ
132 พ.ต.ท. บรรจง อมฤทธิ์ รอง ผกก.ปป.สภ.บ้านโป่ง ภ.7 ราชบุรี
131 พ.ต.ท. อำนาจ โฉมฉาย รอง ผกก.ปป.สภ.บ้านแพ้ว ภ.7 สมุทรสาคร
130 พ.ต.ท. อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา รอง ผกก.ปป.สภ.กระทุ่มแบน ภ.7 สมุทรสาคร
129 พ.ต.ท. ธารา ศรีพรมคำ สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.7 สมุทรสาคร
128 พ.ต.ท. วิลาศ เพชรโรจน์ สวป.สภ.บางแม่นาง ภ.1 นนทบุรี
127 พ.ต.ท. ประภาส พรมคล้าย สวป.สภ.ไทรน้อย ภ.1 นนทบุรี
126 พ.ต.ท. พัชร์ชศักดิ์ ภาฟองสมุทร์ สวป.สภ.ปากเกร็ด ภ.1 นนทบุรี
125 พ.ต.ท. ยิ่งยศ สุวรรณโณ สวป.สภ.เมืองนนทบุรี ภ.1 นนทบุรี
124 พ.ต.ท. วัฒนา สงวนศักดิ์ สวป.สภ.ลาดใหญ่ ภ.7 สมุทรสงคราม
123 พ.ต.ท. กิตติภพ กลิ่นหอม สวป.สภ.บางคนที ภ.7 สมุทรสงคราม
122 พ.ต.ท. สมศักดิ์ ศรีรุ่งนภาภรณ์ รอง ผกก.ปป.สภ.บางไทร ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
121 พ.ต.ท. พิทักษ์ รัตนสุภา รอง ผกก.ปป.สภ.บานคนที ภ.7 สมุทรสงคราม
120 พ.ต.ท. วัชรพงศ์ ฉันฉาย รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองปทุมธานี ภ.1 ปทุมธานี
119 พ.ต.ท. โกมล กลิ่นประชุม รอง ผกก.ปป.สภ.คลองหลวง ภ.1 ปทุมธานี
118 พ.ต.ท. พีรศักดิ์ รอดบน สวป.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ภ.1 ปทุมธานี
117 พ.ต.ท. นริสสร์ สังข์กระแสร์ รอง ผกก.ปป.สภ.จอมบึง ภ.7 ราชบุรี
116 พ.ต.ท. ภูมินทร์ สิงหสุต รอง ผกก.ปป.สภ.สำโรงเหนือ ภ.1 สมุทรปราการ
115 พ.ต.ท. สมใจ พาทีทิน รอง ผกก.ปป.สภ.ไทรน้อย ภ.1 นนทบุรี
114 พ.ต.ท. นุชิต จาระ รอง ผกก.ปป.สภ.บางสะพาน ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
113 พ.ต.ท. อนุพันธ์ สุสม รอง ผกก.ปป.สภ.บางกรวย ภ.1 นนทบุรี
112 พ.ต.ท. ไชยศ มุกดาหาร รอง ผกก.ปป.สภ.นครชัยศรี ภ.7 นครปฐม
111 พ.ต.ท. ธานี สงวนจีน รอง ผกก.ปป.สภ.ดอนตูม ภ.7 นครปฐม
110 พ.ต.ท. ปรากฏ นาคใหญ่ สวป.สภ.คูคต ภ.1 ปทุมธานี
109 พ.ต.ท. ศักดินา สุขมาก สว.สป.สภ.สามโคก ภ.1 ปทุมธานี
108 พ.ต.ท. ประหยัด ทัพไทย สวป.สภ.บางใหญ่ ภ.1 นนทบุรี
107 พ.ต.ท. วัชรวิชญ์ นิธิวรรัชย์ สวป.สภ.ปลายบาง ภ.1 นนทบุรี
106 พ.ต.ท. จารุต อัตตดิเรก รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.7 สมุทรสงคราม
105 พ.ต.ท. สุรเกียรติ ธนงค์ สว. ภ.2 ฉะเชิงเทรา
104 พ.ต.ท. ทวี กิติวิริยกุล สวป.สภ.ระเบาไผ่ ภ.2 ปราจีนบุรี
103 พ.ต.ท. สำเริง สระบุรินทร์ สวป.สภ.ประจันตคาม ภ.2 ปราจีนบุรี
102 พ.ต.ท. พยุง สงึมรัมย์ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.2 จันทบุรี
101 พ.ต.ท. จตุพร ชลพิทักษ์พงษ์ สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.2 ปราจีนบุรี
100 พ.ต.ท. ติณห์ปวีณ์ เชื้อพันธุ์ รอง ผกก.ปป.สภ.วัดสิงห์ ภ.1 ชัยนาท
99 พ.ต.ท. สัญห์ชัย เชื้อช่าง สว.สป.สภ.องครักษ์ ภ.2 นครนายก
98 พ.ต.ท. ชัชพล สมแก้ว รอง ผกก.ปป.สภ.องครักษ์ ภ.2 นครนายก
97 พ.ต.ท. สวัสดิ์ ดวงแป้น รอง ผกก.ปป.สภ.บ้านนา ภ.2 นครนายก
96 พ.ต.ท. ชูศักดิ์ กุลานุจารี รอง ผกก.ปป.สภ.ปากพลี ภ.2 นครนายก
95 พ.ต.ท. ไพโรจน์ เพ็ชรพลอย สวป.สภ.เสม็ด ภ.2 ชลบุรี
94 พ.ต.ท. เสรี ภูษาชีวะ รอง ผกก.ปป.สภ.พรหมบุรี ภ.1 สิงห์บุรี
93 พ.ต.ท. บุญสม จิตรนิยมแสน รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.2 ปราจีนบุรี
92 พ.ต.ท. วันชัย พิทักษ์ตันสกุล รอง ผกก.ปป.สภ.กบินทร์บุรี ภ.2 ปราจีนบุรี
91 พ.ต.ท. สมโชค ตมผล รอง ผกก.กลุ่มงานสืบสวน ภ.2 จันทบุรี
90 พ.ต.ท. มนต์ชัย พุ่มพูน สวป.สภ.หน้าพระลาน ภ.1 สระบุรี
89 พ.ต.ท. ศักดิ์ศิษฎ์ สายปรีชา สวป.สภ.เมืองสระบุรี ภ.1 สระบุรี
88 พ.ต.ท. ศรีศักดิ์ พรหมบุญ รอง ผกก.ปป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.1 สระบุรี
87 พ.ต.ท. บุญเลิศ ทองกำเนิด รอง ผกก.ปป.สภ.หนองโดน ภ.1 สระบุรี
86 พ.ต.ท. ศุภากรณ์ จันทาบุตร รอง ผกก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
85 พ.ต.ท. สุทธิโรจน์ ไกรวชิรสิทธิ์ รอง ผกก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
84 พ.ต.ท. วัชรินทร์ เส็งนา สวป.สภ.ตาพระยา ภ.2 สระแก้ว
83 พ.ต.ท. จิรัฎฐ์ ดอกไม้ สว.กก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
82 พ.ต.ท. เถกิงวุฒิ กิตติศุภคุณ พงส.(สบ 3) กส.ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 ลพบุรี
81 พ.ต.ท. ธีรภาพ เครือสะไม้ สว.กก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
80 พ.ต.ท. ประเสริฐ หนูดี รอง ผกก.ปป.สภ.ท่าหิน ภ.1 ลพบุรี
79 พ.ต.ท. ทศพร ปทุมยา รอง ผกก.ปป.สภ.ค่ายบางระจัน ภ.1 สิงห์บุรี
78 พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองนครนายก ภ.2 นครนายก
77 พ.ต.ท. อาทร ชิ้นทอง รอง ผกก.ปป.สภ.ดอนเจดีย์ ภ.7 สุพรรณบุรี
76 พ.ต.ท. ชโลธร เปรมปรี สว.สภ.ตกพรม ภ.2 จันทบุรี
75 พ.ต.ท. เอกภพ ตันประยูร รอง ผกก.ปป.สภ.บางปะหัน ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
74 พ.ต.ท. สุภาพ วัยนิพิฐพงษ์ รอง ผกก.ปป.สภ.สองพี่น้อง ภ.7 สุพรรณบุรี
73 พ.ต.ท. ปัณณทัต เศวตะทัต สวป.สภ.อุทัย ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
72 พ.ต.ท. ศิลปชัย บัวบาน สวป.สภ.เมืองระยอง ภ.2 ระยอง
71 พ.ต.ท. ทวีรัตน์ โพธิ สวป.สภ.หนองหมากฝ้าย ภ.2 สระแก้ว
70 พ.ต.ท. ชัชวาล โตโสภณ รอง ผกก.ปป.สภ.เขาสมิง ภ.2 ตราด
69 พ.ต.ท. ณัฐเศรษฐ์ สาริมาน สวป.สภ.เมืองตราด ภ.2 ตราด
68 พ.ต.ท. มนัส สิงหล รอง ผกก.ปป.สภ.คลองใหญ่ ภ.2 ตราด
67 พ.ต.ท. ณฐพล หอมจันทร์ สว.สป.สภ.ขลุง ภ.2 จันทบุรี
66 พ.ต.ท. ชาญเดช มณีวรสิทธิ์ สว.กลุ่มงานสืบสวน ภ.2 ตราด
65 พ.ต.ท. สมชัย วงษ์สวัสดิ์ สวป.สภ.บ้านสร้าง ภ.2 ปราจีนบุรี
64 พ.ต.ท. ยอดชาย จำปาทอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี ภ.2 จันทบุรี
63 พ.ต.ท. สมพร พุกหอม รอง ผกก.ปป.สภ.ท่ามะกา ภ.7 กาญจนบุรี
62 พ.ต.ท. สวรรค์พร ประดิษฐ์ผล รอง ผกก.กลุ่มงานสืบสวน ภ.2 ชลบุรี
61 พ.ต.ท. ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ รอง ผกก.ปพ. ภ.2 ชลบุรี
60 พ.ต.ท. อัฐพงศ์ นิฐิพัฒนะ รอง ผกก.ปป.สภ.สามโก้ ภ.1 อ่างทอง
59 พ.ต.ท. ชัชทอง ธุระทอง รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองอ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
58 พ.ต.ท. ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ รอง ผกก.ปป.สภ.บ่อพลอย ภ.7 กาญจนบุรี
57 พ.ต.อ. พหล เหรียญทอง ผกก.ปพ.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
56 พ.ต.อ. เพชรรัตน์ แสงไชย รอง ผบก.ศสส.ภ.1 ภ.1 กรุงเทพมหานคร
55 พ.ต.อ. สามารถ ศรีศิริวิบูลย์ชัย ผกก.สภ.บางปู ภ.1 สมุทรปราการ
54 พ.ต.อ. อังกูร พูลเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 ฉะเชิงเทรา
53 พ.ต.อ. สุรศักดิ์ ขุนณรงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 ปทุมธานี
52 พ.ต.อ. ปภาณคุณ ทับจันทร์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 นนทบุรี
51 พ.ต.อ. ไตรศูล เนียมทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง ภ.2 ระยอง
50 พ.ต.อ. สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รอง ผบก.ศสส.ภ.7 ภ.7 นครปฐม
49 พ.ต.อ. ชวน ชิตประเสริฐ ผกก.อก.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 เพชรบุรี
48 พ.ต.อ. ชัชวาล พิสุทธิวงศ์ ผกก.สภ.ท่าใหม่ ภ.2 จันทบุรี
47 พ.ต.อ. นรบุญ แน่นหนา รอง ผบก.ภ.จว.นครนายก ภ.2 นครนายก
46 พ.ต.อ. อุดม จันทร์พิทักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ภ.2 ตราด
45 พ.ต.อ. สมนึก บุรมี รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 จันทบุรี
44 พ.ต.อ. สุวัฒน์ สุวรรณนิกระ ผกก.สภ.บ้านคา ภ.7 ราชบุรี
43 พ.ต.อ. ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 ราชบุรี
42 พ.ต.อ. สายเพชร ศรีสังข์ ผกก.สภ.องครักษ์ ภ.2 นครนายก
41 พ.ต.อ. มนเฑียร พันธ์อิ่ม ผกก.สภ.ปลวกแดง ภ.2 ระยอง
40 พ.ต.อ. สุพจน์ เกษมชัยนันท์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 นนทบุรี
39 พ.ต.อ. ไชยยศ จินดาทอง ผกก.ฝอ.ฯ ภ.2 ฉะเชิงเทรา
38 พ.ต.อ. ประเสริฐ ศิริพรรณภิรัตน์ ผกก.สภ.กำแพงแสน ภ.7 นครปฐม
37 พ.ต.อ. บุญญสิทธิ์ ว่องไว ผกก.ฝอ. ภ.2 ชลบุรี
36 พ.ต.อ. ธนดล แก้วอุบล พงส.(สบ 4) ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 สิงห์บุรี
35 พ.ต.อ. ฐิติพันธ์ อมรสุคนธ์ รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 สิงห์บุรี
34 พ.ต.อ. กิตติพงษ์ เงามุข รอง ผบก.หน.ศสส.ภ.2 ภ.2 ชลบุรี
33 พ.ต.อ. วิทัศน์ บริรักษ์ ผกก.สภ.สามร้อยยอด ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
32 พ.ต.อ. วิศิษฐ์ โสมินทุ รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
31 พ.ต.อ. นิพนธ์ พานิชเจริญ ผกก.ปพ. ภ.2 ชลบุรี
30 พ.ต.อ. วิโรจน์ กองกันภัย ผกก.สภ.เมืองอ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
29 พ.ต.อ. พิชัย พูนพล รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
28 พ.ต.อ. ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 สุพรรณบุรี
27 พ.ต.อ. มนัส ประชาชน ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 สุพรรณบุรี
26 พ.ต.อ. มองศักดิ์ มูลละออง สว.สป.ทุ่งคอก ภ.7 สุพรรณบุรี
25 พ.ต.อ. พีรพล ไชยพงศ์ ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง ภ.7 เพชรบุรี
24 พ.ต.อ. ประภากร ริ้วทอง รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 เพชรบุรี
23 พ.ต.อ. วุฒิพงศ์ เพ็ชรกำเหนิด รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ภ.8 พระนครศรีอยุธยา
22 พ.ต.อ. อุกฤษ ภู่กลั่น ผกก.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ภ.8 พระนครศรีอยุธยา
21 พ.ต.อ. ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 กาญจนบุรี
20 พ.ต.อ. ยงยุทธ ขอนดอก รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 ชลบุรี
19 พ.ต.อ. ภีมเสน ขจรประศาสน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ภ.1 ชัยนาท
18 พ.ต.อ. กฤษณะ ทรัพย์เดช รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม ภ.7 นครปฐม
17 พ.ต.อ. โกศล วีรวิศาล ผกก.สภ.หนองแซง ภ.1 สระบุรี
16 พ.ต.อ. ทวนทอง ตันประยูร รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี ภ.1 สระบุรี
15 พ.ต.อ. วิชัย นาคพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ภ.2 สระแก้ว
14 พ.ต.อ. ไพรัช ทองเกิด ผกก.ฝอ. ภ.2 สระแก้ว
13 พ.ต.อ. ประสิทธิ์ ประธานพงศ์ ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.2 ตราด
12 พ.ต.อ. อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 สมุทรสงคราม
11 พ.ต.อ. ปราโมทย์ จงใจ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 สมุทรสงคราม
10 พ.ต.อ. สงบ อัดโดดดร ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 ลพบุรี
9 พ.ต.อ. สมิทธิ มุกดาสนิท รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 ลพบุรี
8 พ.ต.อ. อนุรักษ์ แตงเกษม รอง ผบก.ฯ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 สมุทรปราการ
7 พ.ต.อ. พรพจน์ สมิตินันทน์ รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 ปราจีนบุรี
6 พ.ต.อ. อนุชา จารยะพันธุ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 ปทุมธานี
5 พ.ต.อ. อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผกก.สภ.บ้านสร้าง ภ.2 ปราจีนบุรี
4 พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ ชูนาค ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.7 สมุทรสาคร
3 พ.ต.อ. ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 สมุทรสาคร
2 พ.ต.อ. ชโลทร ศรีธวัชพงศ์ ผกก.สภ.หันคา ภ.1 ชัยนาท
1 พ.ต.อ. วิเชียร แช่มช้าง ผกก.ใภ.บ่อพลอย ภ.7 กาญจนบุรี