ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลชื่อ 'ณัฐพงศ์' จำนวน 66 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
66 พ.ต.ท. ณัฐพงศ์พันธ์ ปัทมสุวรรณ สว.จร. สน. ลำหิน บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายงานจราจร ระดับสัญญาบัตร <157>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2552-07 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
65 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ กฤษณสุวรรณ รอง สว.จร. สน. อุดมสุข บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายงานจราจร ระดับสัญญาบัตร <157>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2552-07 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
64 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ อูปป้อ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงแสน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 เชียงราย
  อบรมหลักสูตร : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเจรจาต่อรองช่วยเหลือตัวประกันเบื้องต้น รุ่นที่ 6 <368>
  ระหว่างวันที่ : 22 ส.ค.2552-24 ส.ค.2552         ที่ : รร.นรต.
63 ด.ต. ณัฐพงศ์ สงวนอิ่ม ผบ.หมู่ กก.สส 2 บก.สส.ภ.7 ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : โครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7 <142>
  ระหว่างวันที่ : 13 ก.ค.2552-13 ก.ค.2552         ที่ : สนามยิงปืน โรงเรียนตำรวจนครบาล อ.ศาลายา จว.นครปฐม
62 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ปิริยะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลำใหม่ จว.ยะลา ศชต. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตร กปป. กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ <482>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2554-19 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรม ศูนบ์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
61 ด.ต. ณัฐพงศ์ เพียรมงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าใหม่ ภ.2 จันทบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <486>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2
60 ด.ต. ณัฐพงศ์ เพียรมงคล ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าใหม่ ภ.2 จันทบุรี
  อบรมหลักสูตร : กอร.(ปป) <549>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2
59 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ปิริยะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำใหม่จว.ยะลา ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(กปป.)(ปป)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 <551>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2554-19 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมศูนบ์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
58 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ดาวเรือง รองสว.กก.6บก.ทท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณ2554 <553>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : สนามยิงปืน1ถ.วิภาวดีรังสิตกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
57 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ มุทิตาสกุล ผบ.หมู่กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณ2554 <553>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : สนามยิงปืน1ถ.วิภาวดีรังสิตกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
56 ด.ต. ณัฐพงศ์ เพียรมงคล ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ท่าใหม่ ภ.2 จันทบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <574>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ๒
55 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ปิริยะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำใหม่จว.ยะลา ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(กปป.)(ปป)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 <572>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2554-19 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมศูนบ์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
54 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ปิริยะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลำใหม่ จว.ยะลา ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กปป.)(ปป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 <567>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2554-19 ม.ค.2555         ที่ : ศูนบ์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
53 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ สุรัตนสิงห์ ผบ.หมู่สภ.ปะลุกาสาเมาะ บช.น. นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอน.(ปป) และ กอร.(ปป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 <560>
  ระหว่างวันที่ : 01 มี.ค.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
52 ด.ต. ณัฐพงศ์ พรมมีเดช ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
  อบรมหลักสูตร : กอน.(สส.) <561>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.5
51 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ดาวเรือง รอง สว.กก.๖ บก.ทท. บช.ก. -
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ <586>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2555-28 มิ.ย.2555         ที่ : สนามยิงปืน ๑ ถ.วิภาวดีรังสิต กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
50 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ มุทิตาสกุล ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. -
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ <586>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2555-28 มิ.ย.2555         ที่ : สนามยิงปืน ๑ ถ.วิภาวดีรังสิต กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
49 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ มุทิตาสกุล ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ 11 <695>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
48 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ 1 <685>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
47 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ จิรพฤฒิศิริ พงส.(สบ๑) สภ.เมืองนครนายก ภ.2 นครนายก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 7 <681>
  ระหว่างวันที่ : 24 พ.ค.2554-11 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
46 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ พฤกษ์ธาราธิกูล รอง สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ประจำปี 2555 ตามโครงการ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 114 <705>
  ระหว่างวันที่ : 30 เม.ย.2555-06 ก.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.7
45 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ มุฑิตาสกุล ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 1 <720>
  ระหว่างวันที่ : 03 ก.ย.2555-03 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
44 ร.ต.ต. ณัฐพงศ์เทพ อ่อนศรี รอง สว.กก.4 บก.ส.2 บช.ส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 2 <721>
  ระหว่างวันที่ : 04 ก.ย.2555-04 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
43 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 4 <723>
  ระหว่างวันที่ : 06 ก.ย.2555-06 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
42 ด.ต. ณัฐพงศ์ แสงรักษาวงศ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1บก.ทท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 4 <723>
  ระหว่างวันที่ : 06 ก.ย.2555-06 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
41 ด.ต. ณัฐพงศ์ ขจรมณี ผบ.หมู่ (ป) สภ.กุมภวาปี ภ.4 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่ม <746>
  ระหว่างวันที่ : 01 ม.ค.2556-29 มี.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
40 ด.ต. ณัฐพงศ์ แสนทศพร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. <754>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-23 มี.ค.2556         ที่ : กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
39 ด.ต. ณัฐพงศ์ ปันทะ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลำปาง ภ.5 ลำปาง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน <759>
  ระหว่างวันที่ : 29 เม.ย.2556-17 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
38 ด.ต. ณัฐพงศ์ ศรีราชา ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองเชียงราย ภ.5 เชียงราย
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน <759>
  ระหว่างวันที่ : 29 เม.ย.2556-17 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
37 ด.ต. ณัฐพงศ์ นามวงษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม <770>
  ระหว่างวันที่ : 22 เม.ย.2556-10 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
36 ด.ต. ณัฐพงศ์ ศรีแพงมล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สำโรง จว.อุบลราชธานี ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หลักสูตรการการจราจร <772>
  ระหว่างวันที่ : 22 เม.ย.2556-10 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
35 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บำรุงรักษ์ ผบ.หมู่ฯบช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน(ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) เพื่อทำหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราช <804>
  ระหว่างวันที่ : 05 ม.ค.2556-31 ส.ค.2556         ที่ : ณ ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัตน์) อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
34 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ฉิมวารี ผบ.หมู่ฯกก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน(ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) เพื่อทำหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราช <804>
  ระหว่างวันที่ : 05 ม.ค.2556-31 ส.ค.2556         ที่ : ณ ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัตน์) อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
33 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เทพสุภรณ์ชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <841>
  ระหว่างวันที่ : 02 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
32 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ภูปา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท ภ.1 ชัยนาท
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <841>
  ระหว่างวันที่ : 02 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
31 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เเท่งทองหลาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <841>
  ระหว่างวันที่ : 02 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
30 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เรืองธรรมพิศาล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <841>
  ระหว่างวันที่ : 02 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
29 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ไชยชมภู ผบ.หมู่ กก.ตชด. 34 ภ.5 ลำพูน
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <842>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
28 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ พรชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.5 แม่ฮ่องสอน
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <842>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
27 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เทพอินถา ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๒ บช.ตชด. สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <843>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.2
26 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ นามวงษา ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <843>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.2
25 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ คงทน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <843>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.2
24 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เทพสุภรณ์ชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <844>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2555-30 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
23 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ภูปา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท ภ.1 ชัยนาท
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <844>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2555-30 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
22 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เเท่งทองหลาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <844>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2555-30 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
21 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ยศสระ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 <845>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : บก.ฝรก.
20 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บัวนุ่ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ. โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 <846>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-10 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.6
19 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ กิตติขจร ผบ.หมู่ (ป.) สภ. คลองลาน จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 <846>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-10 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.6
18 ด.ต. ณัฐพงศ์ มาระสะ กก.5 บก.รน. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <848>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
17 ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ ชูช่วย รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ 16 <865>
  ระหว่างวันที่ : 25 พ.ค.2557-06 มิ.ย.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
16 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ วรรณทอง รอง สวป.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 กาฬสินธุ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 133 <876>
  ระหว่างวันที่ : 21 เม.ย.2557-27 มิ.ย.2557         ที่ : รร.นรต.
15 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บรรจงแต้ม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <887>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
14 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ทิมช่างทอง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <887>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
13 ส.ต.ต. วณัฐพงศ์ รอดทรัพย์ ปรย.1475 ภ.2 ระยอง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <889>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2
12 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ อยู่ภักดี ผบ.หมู่ ตำรวจภูธรภาค 4 ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 <891>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
11 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ทาศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ 1 ประจำปี 2556 <892>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
10 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บรรเทา กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. ภ.7 กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <894>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ภาค7
9 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ไกรเมศวร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูธรกะทู้ ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ 1 ประจำปี 2556 <895>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
8 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ แสงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูธรเมืองภูเก็ต ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ 1 ประจำปี 2556 <895>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
7 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ รักษ์สุข ผบ.หมู่.กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : บัญชีตำแหน่งแต่งตั้ง นสต. เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 23 ( 46 ตำแหน่ง ) ประจำปี งบประมาณ 2556 <899>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : หน่วยฝึก กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.
6 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ อู่ทรัพย์ ผบ.หมู่ บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ.2556 <903>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : หน่วยฝึกอบรม กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.
5 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ อู่ทรัพย์ ผบ.หมู่ บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ <904>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : กก. ๗ บก.กฝ.บช.ตชด.
4 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ ชิณวงศ์ พงส.สน.ราษฏร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานสอบสวนคดียาเสพติดรุ่นที่ 10 <919>
  ระหว่างวันที่ : 18 ม.ค.2558-30 ม.ค.2558         ที่ : ฝรก.
3 ด.ต. ณัฐพงศ์ ศรีวิชัย ผบ.หมู่(ป.)สภ.ช้างเผือกจว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก "กดต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 <929>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
2 ด.ต. ณัฐพงศ์ ปราจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก ภ.6 ตาก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน ศฝร.ภ.6 <943>
  ระหว่างวันที่ : 10 พ.ค.2558-29 พ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
1 ส.ต.อ. ณัฐพงศ์ นาดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.5 ลำปาง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม <957>
  ระหว่างวันที่ : 03 ส.ค.2558-21 ส.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5