ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลชื่อ 'ณัฐพงศ์' จำนวน 153 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
153 พ.ต.ท. ณัฐพงศ์พันธ์ ปัทมสุวรรณ สว.จร. สน. ลำหิน บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายงานจราจร ระดับสัญญาบัตร <157>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2552-07 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
152 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ กฤษณสุวรรณ รอง สว.จร. สน. อุดมสุข บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายงานจราจร ระดับสัญญาบัตร <157>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2552-07 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
151 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ อูปป้อ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงแสน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 เชียงราย
  อบรมหลักสูตร : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเจรจาต่อรองช่วยเหลือตัวประกันเบื้องต้น รุ่นที่ 6 <368>
  ระหว่างวันที่ : 22 ส.ค.2552-24 ส.ค.2552         ที่ : รร.นรต.
150 ด.ต. ณัฐพงศ์ สงวนอิ่ม ผบ.หมู่ กก.สส 2 บก.สส.ภ.7 ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : โครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7 <142>
  ระหว่างวันที่ : 13 ก.ค.2552-13 ก.ค.2552         ที่ : สนามยิงปืน โรงเรียนตำรวจนครบาล อ.ศาลายา จว.นครปฐม
149 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ปิริยะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลำใหม่ จว.ยะลา ศชต. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตร กปป. กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ <482>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2554-19 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรม ศูนบ์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
148 ด.ต. ณัฐพงศ์ เพียรมงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าใหม่ ภ.2 จันทบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <486>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2
147 ด.ต. ณัฐพงศ์ เพียรมงคล ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าใหม่ ภ.2 จันทบุรี
  อบรมหลักสูตร : กอร.(ปป) <549>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2
146 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ปิริยะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำใหม่จว.ยะลา ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(กปป.)(ปป)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 <551>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2554-19 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมศูนบ์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
145 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ดาวเรือง รองสว.กก.6บก.ทท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณ2554 <553>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : สนามยิงปืน1ถ.วิภาวดีรังสิตกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
144 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ มุทิตาสกุล ผบ.หมู่กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณ2554 <553>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : สนามยิงปืน1ถ.วิภาวดีรังสิตกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
143 ด.ต. ณัฐพงศ์ เพียรมงคล ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ท่าใหม่ ภ.2 จันทบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <574>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ๒
142 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ปิริยะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำใหม่จว.ยะลา ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(กปป.)(ปป)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 <572>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2554-19 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมศูนบ์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
141 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ปิริยะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลำใหม่ จว.ยะลา ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กปป.)(ปป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 <567>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2554-19 ม.ค.2555         ที่ : ศูนบ์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
140 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ สุรัตนสิงห์ ผบ.หมู่สภ.ปะลุกาสาเมาะ บช.น. นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอน.(ปป) และ กอร.(ปป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 <560>
  ระหว่างวันที่ : 01 มี.ค.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
139 ด.ต. ณัฐพงศ์ พรมมีเดช ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
  อบรมหลักสูตร : กอน.(สส.) <561>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.5
138 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ดาวเรือง รอง สว.กก.๖ บก.ทท. บช.ก. -
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ <586>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2555-28 มิ.ย.2555         ที่ : สนามยิงปืน ๑ ถ.วิภาวดีรังสิต กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
137 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ มุทิตาสกุล ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. -
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ <586>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2555-28 มิ.ย.2555         ที่ : สนามยิงปืน ๑ ถ.วิภาวดีรังสิต กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
136 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ มุทิตาสกุล ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ 11 <695>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
135 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ 1 <685>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
134 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ จิรพฤฒิศิริ พงส.(สบ๑) สภ.เมืองนครนายก ภ.2 นครนายก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 7 <681>
  ระหว่างวันที่ : 24 พ.ค.2554-11 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
133 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ พฤกษ์ธาราธิกูล รอง สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ประจำปี 2555 ตามโครงการ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 114 <705>
  ระหว่างวันที่ : 30 เม.ย.2555-06 ก.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.7
132 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ มุฑิตาสกุล ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 1 <720>
  ระหว่างวันที่ : 03 ก.ย.2555-03 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
131 ร.ต.ต. ณัฐพงศ์เทพ อ่อนศรี รอง สว.กก.4 บก.ส.2 บช.ส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 2 <721>
  ระหว่างวันที่ : 04 ก.ย.2555-04 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
130 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 4 <723>
  ระหว่างวันที่ : 06 ก.ย.2555-06 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
129 ด.ต. ณัฐพงศ์ แสงรักษาวงศ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1บก.ทท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 4 <723>
  ระหว่างวันที่ : 06 ก.ย.2555-06 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
128 ด.ต. ณัฐพงศ์ ขจรมณี ผบ.หมู่ (ป) สภ.กุมภวาปี ภ.4 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่ม <746>
  ระหว่างวันที่ : 01 ม.ค.2556-29 มี.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
127 ด.ต. ณัฐพงศ์ แสนทศพร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. <754>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-23 มี.ค.2556         ที่ : กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
126 ด.ต. ณัฐพงศ์ ปันทะ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลำปาง ภ.5 ลำปาง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน <759>
  ระหว่างวันที่ : 29 เม.ย.2556-17 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
125 ด.ต. ณัฐพงศ์ ศรีราชา ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองเชียงราย ภ.5 เชียงราย
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน <759>
  ระหว่างวันที่ : 29 เม.ย.2556-17 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
124 ด.ต. ณัฐพงศ์ นามวงษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม <770>
  ระหว่างวันที่ : 22 เม.ย.2556-10 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
123 ด.ต. ณัฐพงศ์ ศรีแพงมล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สำโรง จว.อุบลราชธานี ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หลักสูตรการการจราจร <772>
  ระหว่างวันที่ : 22 เม.ย.2556-10 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
122 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บำรุงรักษ์ ผบ.หมู่ฯบช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน(ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) เพื่อทำหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราช <804>
  ระหว่างวันที่ : 05 ม.ค.2556-31 ส.ค.2556         ที่ : ณ ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัตน์) อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
121 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ฉิมวารี ผบ.หมู่ฯกก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน(ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) เพื่อทำหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราช <804>
  ระหว่างวันที่ : 05 ม.ค.2556-31 ส.ค.2556         ที่ : ณ ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัตน์) อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
120 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เทพสุภรณ์ชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <841>
  ระหว่างวันที่ : 02 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
119 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ภูปา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท ภ.1 ชัยนาท
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <841>
  ระหว่างวันที่ : 02 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
118 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เเท่งทองหลาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <841>
  ระหว่างวันที่ : 02 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
117 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เรืองธรรมพิศาล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <841>
  ระหว่างวันที่ : 02 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
116 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ไชยชมภู ผบ.หมู่ กก.ตชด. 34 ภ.5 ลำพูน
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <842>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
115 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ พรชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.5 แม่ฮ่องสอน
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <842>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
114 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เทพอินถา ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๒ บช.ตชด. สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <843>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.2
113 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ นามวงษา ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <843>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.2
112 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ คงทน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <843>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.2
111 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เทพสุภรณ์ชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <844>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2555-30 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
110 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ภูปา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท ภ.1 ชัยนาท
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <844>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2555-30 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
109 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เเท่งทองหลาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <844>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2555-30 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
108 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ยศสระ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 <845>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : บก.ฝรก.
107 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บัวนุ่ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ. โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 <846>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-10 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.6
106 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ กิตติขจร ผบ.หมู่ (ป.) สภ. คลองลาน จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 <846>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-10 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.6
105 ด.ต. ณัฐพงศ์ มาระสะ กก.5 บก.รน. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <848>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
104 ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ ชูช่วย รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ 16 <865>
  ระหว่างวันที่ : 25 พ.ค.2557-06 มิ.ย.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
103 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ วรรณทอง รอง สวป.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 กาฬสินธุ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 133 <876>
  ระหว่างวันที่ : 21 เม.ย.2557-27 มิ.ย.2557         ที่ : รร.นรต.
102 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บรรจงแต้ม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <887>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
101 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ทิมช่างทอง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <887>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
100 ส.ต.ต. วณัฐพงศ์ รอดทรัพย์ ปรย.1475 ภ.2 ระยอง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <889>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2
99 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ อยู่ภักดี ผบ.หมู่ ตำรวจภูธรภาค 4 ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 <891>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
98 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ทาศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ 1 ประจำปี 2556 <892>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
97 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บรรเทา กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. ภ.7 กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <894>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ภาค7
96 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ไกรเมศวร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูธรกะทู้ ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ 1 ประจำปี 2556 <895>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
95 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ แสงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูธรเมืองภูเก็ต ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ 1 ประจำปี 2556 <895>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
94 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ รักษ์สุข ผบ.หมู่.กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : บัญชีตำแหน่งแต่งตั้ง นสต. เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 23 ( 46 ตำแหน่ง ) ประจำปี งบประมาณ 2556 <899>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : หน่วยฝึก กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.
93 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ อู่ทรัพย์ ผบ.หมู่ บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ.2556 <903>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : หน่วยฝึกอบรม กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.
92 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ อู่ทรัพย์ ผบ.หมู่ บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ <904>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : กก. ๗ บก.กฝ.บช.ตชด.
91 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ ชิณวงศ์ พงส.สน.ราษฏร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานสอบสวนคดียาเสพติดรุ่นที่ 10 <919>
  ระหว่างวันที่ : 18 ม.ค.2558-30 ม.ค.2558         ที่ : ฝรก.
90 ด.ต. ณัฐพงศ์ ศรีวิชัย ผบ.หมู่(ป.)สภ.ช้างเผือกจว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก "กดต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 <929>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
89 ด.ต. ณัฐพงศ์ ปราจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก ภ.6 ตาก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน ศฝร.ภ.6 <943>
  ระหว่างวันที่ : 10 พ.ค.2558-29 พ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
88 ส.ต.อ. ณัฐพงศ์ นาดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.5 ลำปาง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม <957>
  ระหว่างวันที่ : 03 ส.ค.2558-21 ส.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
87 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ สิทธิวุฒิ รอง สว.(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Officer Survival and Tactics O.S.T.) รุ่นที่ 2 <979>
  ระหว่างวันที่ : 05 ม.ค.2558-09 ม.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
86 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ สุขทาน รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ภ.5 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 2 <986>
  ระหว่างวันที่ : 20 พ.ย.2557-22 พ.ย.2557         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
85 ด.ต. ณัฐพงศ์ บุญหรรษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูเขียว ภ.3 ชัยภูมิ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 x W Drive) รุ่นที่ 1 <987>
  ระหว่างวันที่ : 16 ก.ย.2558-18 ก.ย.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
84 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ สิทธิวุฒิ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 <992>
  ระหว่างวันที่ : 13 ก.ค.2558-17 ก.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
83 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ สิทธิวุฒิ รอง สว.(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่,ผู้โดยสาร (Vehicle Stop and Occupant Control V.S.O.C) รุ่นที่ 4 <1007>
  ระหว่างวันที่ : 30 มี.ค.2558-03 เม.ย.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
82 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ นามวงษา ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ 1 <1008>
  ระหว่างวันที่ : 08 มิ.ย.2558-12 มิ.ย.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
81 ด.ต. ณัฐพงศ์ แสงรักษาวงศ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๑ บก.ทท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ 2 <1009>
  ระหว่างวันที่ : 06 ก.ค.2558-10 ก.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
80 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ รัตนมงคลกูล รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 <1013>
  ระหว่างวันที่ : 07 ก.ย.2558-11 ก.ย.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
79 ด.ต. ณัฐพงศ์ รอดคงที่ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพัทลุง ภ.8 พัทลุง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร จราจร <1034>
  ระหว่างวันที่ : 11 พ.ค.2558-29 พ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
78 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ สมณะ ผม.หมู่ (ป.) สภ.บ่อผุด ภ.8 สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร งานธุรการและกำลังพล <1037>
  ระหว่างวันที่ : 08 มิ.ย.2558-26 มิ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
77 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ จันละมุด ผบ.หมู่(ป.)สภ.เบตง จว.ยะลา ศชต. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <1042>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2558-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.
76 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ สังเขป ผบ.หมู่(ป.)สภ.เบตง จว.ยะลา ศชต. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <1042>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2558-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.
75 ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ ยศบุตร รอง สวป.สภ.บ้านแก่ง จว.สุโขทัย ภ.6 พิษณุโลก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้ายฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ รุ่นที่ 17 <1043>
  ระหว่างวันที่ : 03 ส.ค.2558-14 ส.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
74 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ ชูช่วย รอง สว. กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้ายฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ รุ่นที่ 17 <1043>
  ระหว่างวันที่ : 03 ส.ค.2558-14 ส.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
73 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ สิทธิวุฒิ รอง สว.กก.สส.ภ.จว. น่าน ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้ายฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน รุ่นที่ 16 <1044>
  ระหว่างวันที่ : 29 มิ.ย.2558-10 ก.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
72 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ขำอนันต์ รอง ผบ.หมู่ บช.ศ. นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทึกทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) <1048>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
71 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ มูลศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 บช.ตชด. อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1054>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : กก.8บก.กฝ.บช.ตชด.
70 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เดชบุญมาก ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 บช.ตชด. เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1054>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : กก.8บก.กฝ.บช.ตชด.
69 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ มโนชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี ภ.1 ปทุมธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 <1057>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.1
68 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ สิทธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี ภ.1 ปทุมธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 <1057>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.1
67 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เทียนงาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ ภ.1 สมุทรปราการ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 <1057>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.1
66 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ วรรณแมน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉิมพลี ภ.2 ฉะเชิงเทรา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 <1058>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2
65 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ วิริยะพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 <1059>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
64 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ทิศธรรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 <1059>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
63 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เสนนันตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 <1059>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
62 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ วิริยะพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 <1059>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
61 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ทิศธรรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 <1059>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
60 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เสนนันตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 <1059>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
59 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ชมชิด ผบ.หมู่ กก.5 บก.ส.3 ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ <1060>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2558-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
58 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เพชรพูล ผู้บังคับหมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ภ.8 พังงา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <1062>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
57 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ กลิ่นจันทร์ ผู้บังคับหมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <1062>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
56 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้บังคับหมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <1062>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
55 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ชุมแก้ว ผู้บังคับหมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรกมลา จังหวัดภูเก็ต ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <1062>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
54 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ คงอ่อน ผู้บังคับหมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรม่วงงาม จังหวัดสงขลา ภ.8 สงขลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <1062>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
53 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ สุขเล็ก ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ยะลา ศชต. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสสิบตำรวจ ประจำปีระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1063>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.
52 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ มานะพัฒนพงศ์ ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.แม่ลาน ศชต. ปัตตานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสสิบตำรวจ ประจำปีระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1063>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.
51 จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ ทองมา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปส.๑ บช.ปส. บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <1064>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.ย.2558-26 ต.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.ศาลายา
50 ด.ต. ณัฐพงศ์ วรธงไชย ผบ.หมู่ (ป.)สน.โชคชัย บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1073>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : กองบังคับการตำรวจนครบาล 4
49 ด.ต. ณัฐพงศ์ สิทธิเมธารักษ์ ผบ.หมู่(ป.)สน.บางนา บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1074>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : บก.น.5
48 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ สุขทาน รอง สวป.สภ.แม่แตง ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พรบ.สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ <1079>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
47 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ หวังจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ภ.8 กระบี่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ <1086>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.ย.2558-25 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
46 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ภูปา ผบ.หมู่(ป.)สภ.หันคา ภ.1 ชัยนาท
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1094>
  ระหว่างวันที่ : 15 ต.ค.2558-16 ต.ค.2558         ที่ : ภ.จว.ชัยนาท
45 พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ ปัญญากาญจน์ สวป.สภ.โพธิ์แก้ว ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1101>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2558-02 ต.ค.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กองร้อยที่ 1
44 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เหมือนพรรณราย สภ.รือเสาะ ภ.9 นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นราธิวาส เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1107>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.ย.2558-26 ก.ย.2558         ที่ : ณ กรมทหาราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา จว.นราธิวาส
43 ส.ต.อ. ณัฐพงศ์ ศรีปะย่า ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.2 ปราจีนบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1114>
  ระหว่างวันที่ : 22 ก.ย.2558-24 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.ปราจีนบุรี
42 ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ แสงทอง ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองภูเก็ต ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1122>
  ระหว่างวันที่ : 26 ก.ย.2558-28 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
41 ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ ไกรเมศวร์ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.กะทู้ ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1122>
  ระหว่างวันที่ : 26 ก.ย.2558-28 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
40 ด.ต. ณัฐพงศ์ ปันทะ ผบหมู่ (นปพ.)กก.สส.ภ.จว.ลำปาง ภ.5 ลำปาง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (ระดับปฏิบัติการในสถานีตำรวจ) <1132>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธจังหวัดลำปาง
39 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ อุทัยฉาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีประจันต์ ภ.7 สุพรรณบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1145>
  ระหว่างวันที่ : 05 ต.ค.2558-07 ต.ค.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี กองร้อยที่ 1
38 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ อุทัยฉาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีประจันต์ ภ.7 สุพรรณบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1145>
  ระหว่างวันที่ : 05 ต.ค.2558-07 ต.ค.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี กองร้อยที่ 1
37 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เทพสุภรณ์ชัย ผบ.หมู่ (ป) สภ.วิเศษชัยชาญ ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : กองร้อยควบคุมฝูงชนกองร้อยที่ 2 ภ.จว.อ่างทอง <1150>
  ระหว่างวันที่ : 27 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.อ่างทอง
36 ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ ศรีแพงกลม รอง สวป.สภ.นาโพธิ์(บุณฑริก) ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1155>
  ระหว่างวันที่ : 26 ก.ย.2558-28 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
35 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ นามวงษา ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กองร้อยควบคุมฝูงชนต้นแบบ <1156>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2558-02 ต.ค.2558         ที่ : กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม
34 ด.ต. ณัฐพงศ์ ดวงใย ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1165>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2558-02 ต.ค.2558         ที่ : กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5
33 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ จิรพฤฒิศิริ รอง สว.ป.สภ.โพธิ์แก้ว ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1167>
  ระหว่างวันที่ : 21 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรภาค 7
32 ส.ต.อ. ณัฐพงศ์ เพชรสวัสดิ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.หาดใหญ่ ภ.9 สงขลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1169>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2558-02 ต.ค.2558         ที่ : หน่วยฝึกอบรม ภ.9
31 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เกตุมาก ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1170>
  ระหว่างวันที่ : 03 ต.ค.2558-05 ต.ค.2558         ที่ : หน่วยฝึกอบรม ศชต.
30 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ สิทธิวุฒิ รอง สว.กก.สส.(นปพ.) ภ.จว.น่าน ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1175>
  ระหว่างวันที่ : 13 ก.ย.2558-18 ก.ย.2558         ที่ : ฝรก.ต.ศาลายา
29 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ โคตรรัตน์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการ ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมสาธารณะ พ.ศ.2558 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. กองร้อยที่ 2 <1177>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2558-01 ต.ค.2558         ที่ : กก.คฝ.1 บก.อคฝ. กองร้อย ที่ 2
28 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ อัศพันธ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการ ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมสาธารณะ พ.ศ.2558 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. กองร้อยที่ 2 <1177>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2558-01 ต.ค.2558         ที่ : กก.คฝ.1 บก.อคฝ. กองร้อย ที่ 2
27 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บรรเทา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการ ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมสาธารณะ พ.ศ.2558 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. กองร้อยที่ 2 <1177>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2558-01 ต.ค.2558         ที่ : กก.คฝ.1 บก.อคฝ. กองร้อย ที่ 2
26 ด.ต. ณัฐพงศ์ ปิยะไพร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <1195>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2558-23 พ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
25 ด.ต. ณัฐพงศ์ คงนิล ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางแก้ว ภ.8 พัทลุง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. <1249>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : กก.9บก.กฝ.บช.ตชด.
24 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บุตรโส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธานี ภ.4 อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1222>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
23 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ สิทธิวุฒิ รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.น่าน ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 2 <1225>
  ระหว่างวันที่ : 14 มี.ค.2559-16 มี.ค.2559         ที่ : ฝรก.ต.หนองสาหร่าย
22 ด.ต. ณัฐพงศ์ ปฐมกนก ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลคะแนนสอบ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอกสายงานป้องกันปราบปราม "กดต.(จร.)" ประจ <1259>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : บ้านไพรสะเดา ต.ดอนทราย อ.ปากช่อง จว.ราชบุรี
21 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ร้องเกาะเกิด รอง สว.สส.ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก(ชั้นสัญญาบัตร) รุ่นที่ 1 <1262>
  ระหว่างวันที่ : 22 ก.พ.2559-04 มี.ค.2559         ที่ : ฝรก.ต.หนองสาหร่าย
20 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ สิทธิวุฒิ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 96 <1263>
  ระหว่างวันที่ : 23 พ.ย.2558-11 มี.ค.2559         ที่ : ฝรก.ต.ศาลายา
19 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ไข่เงิน ผบ.หมู่ ป.สน.บางเขน บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1268>
  ระหว่างวันที่ : 18 ม.ค.2559-19 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.2)
18 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ทาศรี ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่อ้อ ภ.5 เชียงราย
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ระดับปฏิบัติการใน สภ.) ปีงบประมาณ 2559 <1277>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.พ.2559-26 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.เชียงราย
17 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ บึงบัว รอง สว.กก.สืบสวนฯ ภ.4 กาฬสินธุ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1285>
  ระหว่างวันที่ : 19 ม.ค.2559-21 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.กาฬสินธุ์
16 ด.ต. ณัฐพงศ์ สมศรีษะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.น้ำพอง สกบ. ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1287>
  ระหว่างวันที่ : 02 ก.พ.2559-04 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.ขอนแก่น
15 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ วรรณแมน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉิมพลี ภ.2 ฉะเชิงเทรา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรม้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1289>
  ระหว่างวันที่ : 25 ม.ค.2559-27 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
14 ด.ต. ณัฐพงศ์ อัมภรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สรรพยา ภ.1 ชัยนาท
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1291>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2559-03 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.ชัยนาท
13 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ จิรพฤฒิศิริ รอง สว.ป. สภ.โพธิ์แก้ว ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1298>
  ระหว่างวันที่ : 13 ม.ค.2559-15 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กองร้อยที่ 2
12 ส.ต.อ. ณัฐพงศ์ ศุภมัสดุอังกูร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1298>
  ระหว่างวันที่ : 13 ม.ค.2559-15 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กองร้อยที่ 2
11 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ รัตนมงคลกูล รอง สวป.สภ.เมือง นม. ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1300>
  ระหว่างวันที่ : 02 ก.พ.2559-04 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
10 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ มโนชัย ผบ.หมู่(ป.)สภ.สามโคก ภ.1 ปทุมธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนบันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักวสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1308>
  ระหว่างวันที่ : 16 ม.ค.2559-18 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.ปทุมธานี
9 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เรืองธรรมพิศาล ผบ.หมู่(ป.)สภ.อุทัย ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ระดับปฏิบัติการ) <1312>
  ระหว่างวันที่ : 21 ม.ค.2559-23 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ เพชรพูล ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท้ายเหมือง ภ.8 พังงา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1314>
  ระหว่างวันที่ : 26 ม.ค.2559-28 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
7 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บัวนุ่ม ผบ.หมู่ (ป) สภ.โพธิ์ประทับช้าง ภ.6 พิจิตร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1316>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.พ.2559-25 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.พิจิตร
6 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ศรีสุวรรณ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.กะทู้ ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1318>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2559-25 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
5 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ ชาติดำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กรงปินัง ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1322>
  ระหว่างวันที่ : 02 ก.พ.2559-04 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
4 ด.ต. ณัฐพงศ์ ศุภรรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เจริญศิลป์ ภ.4 สกลนคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (กองร้อยควบคุมฝูงชน) <1331>
  ระหว่างวันที่ : 20 ม.ค.2559-22 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
3 ด.ต. ณัฐพงศ์ สิงห์ยะบุศย์ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.7 สมุทรสาคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1336>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.พ.2559-26 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กองร้อยที่ 2
2 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ แท่งทองหลาง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกษไชโย ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ 2558 ภ.จว.อ่างทอง <1346>
  ระหว่างวันที่ : 24 ม.ค.2559-26 ม.ค.2559         ที่ : ห้องประชุมบริษัทไทยประกันชีวิต และลานวัฒนธรรมสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.อ่างทอง
1 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บุตรโส ผบ.หมู่ ป.สภ.พิบูลย์รักษ์ ภ.4 อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2559 <1348>
  ระหว่างวันที่ : 21 ม.ค.2559-23 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี