ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลชื่อ 'พงศกร' จำนวน 128 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
128 ร.ต.ต. พงศกร ศรสันติ รอง สว.สส. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว <63>
  ระหว่างวันที่ : 17 ส.ค.2552-19 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุม บก.จร.
127 ด.ต. พงศกร เผือกเชาว์ไว ผบ.หมู่ สส.กก.สส. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว <64>
  ระหว่างวันที่ : 20 ส.ค.2552-22 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุมใหญ่ บช.น.
126 ร.ต.ท. พงศกร เทียนทอง รอง สวป. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ <61>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2552-07 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุมใหญ่ บช.น.
125 ร.ต.ต. พงศกร พละศักดิ์ รอง สวป. ภ.4 สกลนคร
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรการจราจร ชั้นสัญญาบัตร <34>
  ระหว่างวันที่ : 14 ก.ค.2552-15 ก.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
124 ด.ต. พงศกร โปธิเป็ง สภ.วชิรบารมี ภ.6 พิจิตร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
123 ส.ต.ท. พงศกร พงษ์ไพศาล สภ.วังทรายพูน ภ.6 พิจิตร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
122 จ.ส.ต. พงศกร ขิยา สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
121 จ.ส.ต. พงศกร จิตรทรัพย์ สภ.วังโป่ง ภ.6 เพชรบูรณ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
120 ส.ต.ต. พงศกร พาทอง กก.ปพ.ศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
119 ส.ต.ท. พงศกร พาทอง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรงานด้านการข่าว รุ่นที่ 1 <6>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.ค.2552-03 ก.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
118 ด.ต. พงศกร ชุมทอง ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตร การพัฒนายิงปืนข้าราชการตำรวจ <90>
  ระหว่างวันที่ : 25 มี.ค.2552-08 เม.ย.2552         ที่ : มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง นศ. ( จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 1 วัน)
117 ส.ต.ต. พงศกรณ์ ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู่ ภ.จว.ยะลา ศชต. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตร กปป. กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ <483>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2554-12 ธ.ค.2554         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรม ศูนบ์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
116 ส.ต.อ. พงศกร กิจวิทยาวิชิต ผบ.หมู่ กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. -
  อบรมหลักสูตร : การเงินงบประมาณ รุ่นที่ 30 <517>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.ค.2555-27 ก.ค.2555         ที่ : บก.ฝรก.
115 ด.ต. พงศกร จันปุ่ม ผบ.หมู่มุกดาหาร บช.ตชด. มุกดาหาร
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร <555>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : กก.5บก.กฝ.บช.ตชด.
114 ส.ต.ต. พงศกรณ์ ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู่ภ.จว.ยะลา ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กปป.)(อก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ <571>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2554-12 ธ.ค.2554         ที่ : ศูนบ์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
113 จ.ส.ต. พงศกร พรรณศิลป์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชื่นชม ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๔ กอน.(สายงานอำนวยการและสนับสนุน) <569>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๒
112 ส.ต.ต. พงศกรณ์ ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู่ ภ.จว.ยะลา ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กปป.)(อก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 <566>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2554-12 ธ.ค.2554         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรม ศูนบ์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
111 ด.ต. พงศกร พิณทอง ผบ.หมู่งานเทคนิคฯกก.ศร. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอน.(ปป) และ กอร.(ปป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 <560>
  ระหว่างวันที่ : 01 มี.ค.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
110 จ.ส.ต. พงศกร พรมอ่อน ผบ.หมู่(ป.)สภ.สมุทรเจดีย์ บช.น. สมุทรปราการ
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอน.(ปป) และ กอร.(ปป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 <560>
  ระหว่างวันที่ : 01 มี.ค.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
109 ร.ต.อ. พงศกร ธนะวัง พงส.(สบ๑) สภ.แม่สอด จว.ตาก ภ.6 ตาก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 7 <681>
  ระหว่างวันที่ : 24 พ.ค.2554-11 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
108 ร.ต.อ. พงศกร วรรณทอง พงส.(สบ 1)สน.สุวินทวงศ์ บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ประจำปี 2555 ตามโครงการ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 114 <705>
  ระหว่างวันที่ : 30 เม.ย.2555-06 ก.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.7
107 ร.ต.อ. พงศกร เทียนทอง รอง สวป.สน.บางกอกน้อย บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 118 <709>
  ระหว่างวันที่ : 02 ก.ค.2555-07 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
106 ร.ต.ท. พงศกร ตันอารีย์ รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 90 <716>
  ระหว่างวันที่ : 22 เม.ย.2555-11 ส.ค.2555         ที่ : บก.ฝรก.
105 พ.ต.ท. พงศกร อนันต์ยศสรกิจ พงส.(สบ 3) กลุ่มงานสอบสวน ฯ บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 1 <720>
  ระหว่างวันที่ : 03 ก.ย.2555-03 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
104 ส.ต.อ. พงศกร เวควากยานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พัฒนานิคม ภ.1 ลพบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ <764>
  ระหว่างวันที่ : 29 เม.ย.2556-17 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
103 ร.ต.ท. พงศกร พรรณศิลป์ ผบ.มว.(สบ1)ปค. ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จหลักสูตรสำหรับตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน <785>
  ระหว่างวันที่ : 01 ต.ค.2555-30 ก.ย.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
102 ส.ต.ต. พงศกร ขติยะสุนทร ผบ.หมู่ฯบช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน(ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) เพื่อทำหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราช <804>
  ระหว่างวันที่ : 05 ม.ค.2556-31 ส.ค.2556         ที่ : ณ ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัตน์) อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
101 ส.ต.ต. พงศกร บุญอินทร์ ผบ.หมู่ฯบช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน(ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) เพื่อทำหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราช <804>
  ระหว่างวันที่ : 05 ม.ค.2556-31 ส.ค.2556         ที่ : ณ ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัตน์) อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
100 ส.ต.ต. พงศกร เหลืองอุรา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 เชียงราย
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <842>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
99 ส.ต.ต. พงศกร บุญพิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 แม่ฮ่องสอน
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <842>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
98 ส.ต.ต. พงศกร แสงกลม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี ภ.2 ชลบุรี
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <843>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.2
97 ส.ต.ต. พงศกร คำวิชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านสร้าง จว.ปราจีนบุรี ภ.2 ปราจีนบุรี
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <843>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.2
96 ส.ต.ต. พงศกร สุดโคตร ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ ๕ กก.อารักขา ๒ บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <843>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.2
95 ส.ต.ต. พงศกร ธรณีสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 <845>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : บก.ฝรก.
94 ส.ต.ต. พงศกร ฐานะธนนิตย์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 <845>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : บก.ฝรก.
93 ด.ต. พงศกร เจ๊ะกอบะ ตม.จว.นราธิวาส ภ.7 นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <858>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7
92 ส.ต.อ. พงศกร สุวรรณ ผบ.หมู่ (นปพ)ฯ ช่วยราชการ กก.ปพ.ศชต. ศชต. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึก (ครูแม่ไก่) ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ ๒ <874>
  ระหว่างวันที่ : 18 ส.ค.2557-22 ส.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
91 ส.ต.ต. พงศกร สิงหวงค์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <887>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
90 ส.ต.ต. พงศกร สังวาลเพชร ผบ.หมู่ (ป.) สน.ธรรมศาลา บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <887>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
89 ส.ต.ต. พงศกร เสนฤทธิ์ ผบ.หมู่ ตำรวจภูธรภาค 4 ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 <891>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
88 ส.ต.ต. พงศกร ดอกลำใย สภ.บางโทรัด ภ.7 สมุทรสาคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <894>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ภาค7
87 ส.ต.ต. พงศกร พิมบุตร กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. ภ.7 กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <894>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ภาค7
86 ส.ต.ต. พงศกร สามเมือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูธรคลองท่อม ภ.8 กระบี่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ 1 ประจำปี 2556 <895>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
85 ส.ต.ต. พงศกร บุญเต็ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูธรเชียรใหญ่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ 1 ประจำปี 2556 <895>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
84 ส.ต.ต. พงศกร รักษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูธรชัยบุรี ภ.8 สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ 1 ประจำปี 2556 <895>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
83 ส.ต.ต. พงศกร จารุบรรยงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูธรฉลอง ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ 1 ประจำปี 2556 <895>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
82 ส.ต.ต. พงศกร ไชยพร ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <901>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
81 ส.ต.ต. พงศกร เกษมสุข ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <901>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
80 ด.ต. พงศกร มงคล ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ ภ.3 ชัยภูมิ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประมา <923>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
79 ด.ต. พงศกร สุนทรโภคิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทรายทองวัฒนา จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประ <924>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
78 ด.ต. พงศกร ทองชัยเดช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประ <924>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
77 ส.ต.ต. พงศกร ใจดวง ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บางบ่อ ภ.1 สมุทรปราการ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๕ หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สายงานจราจร) <932>
  ระหว่างวันที่ : 09 มี.ค.2558-29 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.1
76 ส.ต.อ. พงศกร สมยศ ผบ.หมู่ อก.ภ.๑ ภ.1 กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันปราบปราม อาชญากรรม <935>
  ระหว่างวันที่ : 10 พ.ค.2558-29 พ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
75 ด.ต. พงศกร จิตรทรัพย์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 -
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) <936>
  ระหว่างวันที่ : 09 มี.ค.2558-29 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.1
74 ส.ต.ต. พงศกร รักษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยบุรี ภ.8 สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรม <939>
  ระหว่างวันที่ : 10 พ.ค.2558-30 พ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2
73 ส.ต.ต. พงศกร ดอกลำใย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางโทรัด ภ.7 สมุทรสาคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ประจำปี 2558 <962>
  ระหว่างวันที่ : 19 เม.ย.2558-08 พ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.7
72 ร.ต.อ. พงศกร ศรสันติ รอง สว.จร. สน.ท่าเรือ บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 144 ประจำปีงบประมาณ 2558 <971>
  ระหว่างวันที่ : 20 เม.ย.2558-26 มิ.ย.2558         ที่ : ฝรก. ศาลายา
71 พ.ต.ต. พงศกร จูมศิลป์ สว.อก.สภ.เบญจลักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการทบทวนครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 3 <1021>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2558-07 ส.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
70 ส.ต.ต. พงศกร รักษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยบุรี ภ.8 สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม <1035>
  ระหว่างวันที่ : 23 มี.ค.2558-11 เม.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
69 ส.ต.ต. พงศกร บุญเติม ผม.หมู่ (ป.) สภ.เชียรใหญ่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร งานธุรการและกำลังพล <1037>
  ระหว่างวันที่ : 08 มิ.ย.2558-26 มิ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
68 ร.ต.ต. พงศกร จันทีนอก รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.) รุ่นที่ 39 <1047>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.ค.2558-28 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
67 ส.ต.ต. พงศกร เคลือบบุตร รอง ผบ.หมู่ บช.ศ. นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทึกทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) <1048>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
66 ส.ต.ต. พงศกร กุลเกียรติ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 ภ.3 ตาก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1049>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
65 ส.ต.ต. พงศกร ภิญโญยาง ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 บช.ตชด. จันทบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร นสต. <1050>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : กก.4บก.กฝ.บช.ตชด.
64 ส.ต.ต. พงศกร รักถึง ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2557 <1056>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.ศาลายา
63 ส.ต.ต. พงศกร ขำขาว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี ภ.1 ปทุมธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 <1057>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.1
62 ส.ต.ต. พงศกร กองเงิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ ภ.1 สมุทรปราการ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 <1057>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.1
61 ส.ต.ต. พงศกรณ์ กลัดโพธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 <1057>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.1
60 ส.ต.ต. พงศกร อินอภัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสม็ด ภ.2 ชลบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 <1058>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2
59 ส.ต.ต. พงศกร สุทธเสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 <1059>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
58 ส.ต.ต. พงศกร วงศ์เมือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 <1059>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
57 ส.ต.ต. พงศกร สุทธเสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 <1059>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
56 ส.ต.ต. พงศกร วงศ์เมือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 <1059>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
55 ส.ต.ต. พงศกร วรรณพงษ์ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.3 ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ <1060>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2558-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
54 ส.ต.ต. พงศกร กุศลอภิบาล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วัดเพลง ภ.7 ราชบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1061>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.7
53 ส.ต.ต. พงศกร ขุนพลช่วย ผู้บังคับหมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภ.8 นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <1062>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
52 ส.ต.ต. พงศกร รัตนอุดม ผู้บังคับหมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ภ.8 สงขลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <1062>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
51 ส.ต.ต. พงศกร กุลนิล ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เบตง ศชต. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสสิบตำรวจ ประจำปีระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1063>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.
50 ส.ต.ต. พงศกร สุขสีเสน ผบ.หมู่(ปป.)สภ.เมืองยะลา ศชต. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสสิบตำรวจ ประจำปีระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1063>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.
49 ด.ต. พงศกร การฟุ้ง ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ <1065>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.ย.2558-26 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
48 ร.ต.อ. พงศกร ด้วงดล รอง สว.สส.สภ.อ่าวลึก ภ.8 กระบี่
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 151 <1068>
  ระหว่างวันที่ : 06 ก.ค.2558-11 ก.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
47 ส.ต.ต. พงศกร ธรณีสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1072>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : บก.น.3
46 จ.ส.ต. พงศกร ท้าวนิล ผบ.หมู่ ป.หนองค้างพลู บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ <1078>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : บก.น.9
45 ร.ต.อ. พงศกร พวงคำ รอง สวป.สน.หลักสอง บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ <1078>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : บก.น.9
44 ด.ต. พงศกร จิตรทรัพย์ ผบ.หมู่.(ป)สภ.วังโป่ง ภ.6 เพชรบูรณ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร (กองร้อย 1) <1082>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.ย.2558-25 ก.ย.2558         ที่ : หน่วยฝึกอบรม ภ.จว.เพชรบูรณ์
43 ส.ต.ต. พงศกร แสงกลม ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บางละมุง ภ.2 ชลบุรี
  อบรมหลักสูตร : รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1093>
  ระหว่างวันที่ : 22 ก.ย.2558-24 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
42 ส.ต.ต. พงศกร เงินกลั่น ผบ.หมู่ป.สภ.บางบัวทอง ภ.1 นนทบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จข้าราชการตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชน ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 155 นาย ( กอง ร้อย 1 ) <1106>
  ระหว่างวันที่ : 26 ก.ย.2558-28 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.นนทบุรี
41 ส.ต.ต. พงศกร จันต๊ะนาเขต สภ.ตากใบ ภ.9 นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นราธิวาส เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1107>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.ย.2558-26 ก.ย.2558         ที่ : ณ กรมทหาราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา จว.นราธิวาส
40 ส.ต.ต. พงศกร ท่านทรัพย์ สภ.สุไหงโกลก ภ.9 นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นราธิวาส เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1107>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.ย.2558-26 ก.ย.2558         ที่ : ณ กรมทหาราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา จว.นราธิวาส
39 ร.ต.อ. พงศกร ดอกบุญนาค รอง สวป. สภ.หินเหล็กไฟ ภ.3 บุรีรัมย์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ <1111>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
38 ส.ต.ต. พงศกร คำวิชัย ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านสร้าง ภ.2 ปราจีนบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1114>
  ระหว่างวันที่ : 22 ก.ย.2558-24 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.ปราจีนบุรี
37 ส.ต.ต. พงศกร พิทักษ์ ผบ.หมู่ ป.สภ.ท่าเรือ ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1116>
  ระหว่างวันที่ : 01 ต.ค.2558-03 ต.ค.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
36 จ.ส.ต. พงศกร พงษ์ไพศาล ผบ.หมู่ (ป) สภ.วังทรายพูน บช.ศ. พิจิตร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1120>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.ย.2558-25 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.พิจิตร
35 ส.ต.อ. พงศกรณ์ ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ยะลา ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1126>
  ระหว่างวันที่ : 18 ก.ย.2558-20 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
34 ส.ต.ต. พงศกร กาญจนจำนงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1126>
  ระหว่างวันที่ : 18 ก.ย.2558-20 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
33 ส.ต.ต. พงศกร ดุจเฉลิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.1 สมุทรปราการ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1138>
  ระหว่างวันที่ : 21 ก.ย.2558-23 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
32 จ.ส.ต. พงศกร พาทอง ผบ.หมู่ สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1153>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.ย.2558-25 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.อุตรดิตถ์
31 ส.ต.ต. พงศกร พิมบุตร ผบ.หมู่ ร้อย 2 กก.คฝ.2 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1159>
  ระหว่างวันที่ : 29 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : บก.อคฝ. กองร้อยที่ ๑ (ชาย)
30 จ.ส.ต. พงศกร ทองพูล ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 ภ.8 สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กองร้อยควบคุมฝูงชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <1168>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2558-02 ต.ค.2558         ที่ : กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8
29 ส.ต.อ. พงศกร ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู่(นปพ.) ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1170>
  ระหว่างวันที่ : 03 ต.ค.2558-05 ต.ค.2558         ที่ : หน่วยฝึกอบรม ศชต.
28 ด.ต. พงศกร ลืนจันดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธิ์ ภ.2 ฉะเชิงเทรา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 1 <1186>
  ระหว่างวันที่ : 08 พ.ย.2558-29 พ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2
27 ส.ต.อ. พงศกร อนันต์มานะชัย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บ้านทัพไทย ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 1 <1186>
  ระหว่างวันที่ : 08 พ.ย.2558-29 พ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2
26 ส.ต.ต. พงศกร คำวิชัย ผบ.หมู่ (ป.) บ้านสร้าง ภ.2 ปราจีนบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยงานสอบสวน 3 <1189>
  ระหว่างวันที่ : 06 ธ.ค.2558-26 ธ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2
25 จ.ส.ต. พงศกร พาทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทบทวน 5 สายงาน ) หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม <1211>
  ระหว่างวันที่ : 23 พ.ย.2558-11 ธ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
24 ส.ต.ต. พงศกร ล้วนกล้า ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1222>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
23 ส.ต.ต. พงศกร อุ่นแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดกระบัง บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1222>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
22 ส.ต.ต. พงศกร จันทร ผบ.หมู่ (ป.) สน.นิมิตรใหม่ บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1222>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
21 ร.ต.อ. พงศกร พวงคำ รอง สวป.สน.หลักสอง บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการการตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร(C.Q.B.) พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 <1227>
  ระหว่างวันที่ : 11 ม.ค.2559-15 ม.ค.2559         ที่ : ฝรก.ต.หนองสาหร่าย
20 ส.ต.ต. พงศกร บุญอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมครูฝึกการฝึกควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1 <1241>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-25 ธ.ค.2558         ที่ : ฝรก.ต.หนองสาหร่าย
19 ด.ต. พงศกร ละออง ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 บช.ตชด. พิษณุโลก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <1246>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : กก.5บก.กฝ.บช.ตชด.
18 ส.ต.ต. พงศกร อุ่นแก้ว ผบ.หมู่ ป.สน.ลาดกระบัง บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1269>
  ระหว่างวันที่ : 18 ม.ค.2559-19 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.3)
17 ส.ต.ต. พงศกร จันทร ผบ.หมู่ ป.สน.นิมิตรใหม่ บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1269>
  ระหว่างวันที่ : 18 ม.ค.2559-19 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.3)
16 ส.ต.ต. พงศกร ขุนทองแก้ว ผบ.หมู่ สน.วัดพระยาไกร บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1271>
  ระหว่างวันที่ : 20 ม.ค.2559-21 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.5)
15 ส.ต.ท. พงศกร ขติยะสุนทร ผบ.หมู่ ป.สน.ธรรมศาลา บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1273>
  ระหว่างวันที่ : 22 ม.ค.2559-23 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.7)
14 ส.ต.ต. พงศกร สังวาลเพชร ผบ.หมู่ ป.สน.ธรรมศาลา บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1273>
  ระหว่างวันที่ : 22 ม.ค.2559-23 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.7)
13 ส.ต.ต. พงศกร สิทธิชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะอำ ภ.7 เพชรบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1278>
  ระหว่างวันที่ : 10 ก.พ.2559-12 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี กองร้อยที่ 2
12 ด.ต. พงศกร จิตรทรัพย์ ผบ.หมู่.(ป)สภ.วังโป่ง ภ.8 เพชรบูรณ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร (กองร้อย 1) <1279>
  ระหว่างวันที่ : 17 ก.พ.2559-19 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.เพชรบูรณ์
11 ด.ต. พงศกร บูชา ผบ.หมู่ ป. สภ.เมืองตราด ภ.2 ตราด
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1295>
  ระหว่างวันที่ : 25 ม.ค.2557-27 ม.ค.2557         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
10 ส.ต.ต. พงศกร บุญเต็ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียรใหญ่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1301>
  ระหว่างวันที่ : 11 ม.ค.2559-13 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
9 ส.ต.ต. พงศกร ขุนพลช่วย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะเมา ภ.8 นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1301>
  ระหว่างวันที่ : 11 ม.ค.2559-13 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
8 ด.ต. พงศกร มากศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.8 นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1301>
  ระหว่างวันที่ : 11 ม.ค.2559-13 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
7 ส.ต.ต. พงศกร ขำขาว ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองปทุมธานี ภ.1 ปทุมธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนบันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักวสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1308>
  ระหว่างวันที่ : 16 ม.ค.2559-18 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.ปทุมธานี
6 ด.ต. พงศกร วังคะออม ผบ.หมู่(ป.)สภ.ภูซาง จว.พะเยา ภ.5 พะเยา
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1313>
  ระหว่างวันที่ : 21 ม.ค.2559-23 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
5 ส.ต.ต. พงศกร จารุบรรยงค์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ฉลอง ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1318>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2559-25 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
4 ด.ต. พงศกร วรแสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล ภ.9 สตูล
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1333>
  ระหว่างวันที่ : 13 ม.ค.2559-15 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.สตูล
3 ส.ต.ต. พงศกร ดอกลำใย ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.7 สมุทรสาคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1336>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.พ.2559-26 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กองร้อยที่ 2
2 ร.ต.ท. พงศกร จันทรชู พงส.สภ.ท่าชี ภ.8 สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2559 <1342>
  ระหว่างวันที่ : 11 ม.ค.2559-13 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
1 ด.ต. พงศกร ลิ้มทอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ภ.4 อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2559 <1348>
  ระหว่างวันที่ : 21 ม.ค.2559-23 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี