ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลชื่อ 'ไกรสร' จำนวน 43 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
43 ร.ต.อ. ไกรสร พุ่มนิคม รอง สว.สส. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว <63>
  ระหว่างวันที่ : 17 ส.ค.2552-19 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุม บก.จร.
42 ร.ต.ท. ไกรสร เกตุวราภรณ์ รอง สวป. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ <61>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2552-07 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุมใหญ่ บช.น.
41 ด.ต. ไกรสรณ์ แก้วกลม สภ.ยกกระบัตร ภ.6 ตาก
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
40 ร.ต.ท. ไกรสร พุ่มแย้ม สว.กก.ฝอ.บก.สส.ภ.7 ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : โครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7 <142>
  ระหว่างวันที่ : 13 ก.ค.2552-13 ก.ค.2552         ที่ : สนามยิงปืน โรงเรียนตำรวจนครบาล อ.ศาลายา จว.นครปฐม
39 ส.ต.ต. ไกรสร ภาคอารีย์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรฝึกอบรมยิงปืน <276>
  ระหว่างวันที่ : 27 มี.ค.2552-02 เม.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8
38 ส.ต.อ. ไกรสร บุญประสบ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรฝึกอบรมยิงปืน <276>
  ระหว่างวันที่ : 27 มี.ค.2552-02 เม.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8
37 ส.ต.อ. ไกรสร เหลือนุ่นขาบ ผบ.หมู่(ป.)สภ.แว้ง ภ.9 นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒินิติศาสตรบัณทิตเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายสอบสวน“กอน.(สส)”กรณีพิเศษ <518>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ :
36 ร.ต.อ. ไกรสร อินไชย รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 บุรีรัมย์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 112 <706>
  ระหว่างวันที่ : 02 เม.ย.2555-08 มิ.ย.2555         ที่ : ศฝร.ภ.3
35 ด.ต. ไกรสร แท่นประทุม ผบ.หมู่(ป.)สภ.รัตนบุรี ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (สายป้องกันปราบปราม) อายุ 53 ปีขึ้นไป ฯ <750>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-02 ก.พ.2556         ที่ : ศฝร.ภ.4
34 ส.ต.ต. ไกรสร แก้วโค ผบ.หมู่ฯบช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน(ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) เพื่อทำหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราช <804>
  ระหว่างวันที่ : 05 ม.ค.2556-31 ส.ค.2556         ที่ : ณ ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัตน์) อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
33 ส.ต.ต. ไกรสร สินธุ์ฉ่ำ ผบ.หมู่ฯกก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน(ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) เพื่อทำหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราช <804>
  ระหว่างวันที่ : 05 ม.ค.2556-31 ส.ค.2556         ที่ : ณ ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัตน์) อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
32 ร.ต.อ. ไกรสรณ์ บุญญามิ่ง รอง สวป.สภ.คลองหลวง ภ.1 นนทบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมการจัดและควบคุมสายตรวจ" ประจำปี ๒๕๕๖ <812>
  ระหว่างวันที่ : 09 ก.ย.2556-12 ก.ย.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
31 พ.ต.ต. ไกรสร ศรีอำพร สว.กก.สส.ก.จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 9 <834>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.ย.2556-27 ก.ย.2556         ที่ : บก.ฝรก.
30 จ.ส.ต. ไกรสร อินทร์ประเสริฐ ผบ.หมู่ ส.รน.๖ กก.๔ บก.รน. บช.ก. ประจวบคีรีขันธ์
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ <839>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ค.2556-25 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
29 ส.ต.ต. ไกรสร ส่อนไชย ผบ.หมู่ ฝ่ายดนตรี สก. สกพ. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ <839>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ค.2556-25 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
28 ส.ต.ต. ไกรสร เตรียมแรง ผบ.หมู่ กก.ตชด. 33 ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <842>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
27 ด.ต. ไกรสร ธรรมสรางกูร ผบ.หมู่ (สส.)สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ ภ.5 แพร่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <857>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5
26 ส.ต.ต. ไกรสร สอนแก้ว ผบ.หมู่ สทส. สทส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ <863>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.พ.2557-24 พ.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3
25 พ.ต.ท. ไกรสร เยี่ยมมโน สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึก (ครูแม่ไก่) รุ่นที่ 1 <873>
  ระหว่างวันที่ : 04 ส.ค.2557-08 ส.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
24 พ.ต.ท. ไกรสร เยี่ยมมโน สวป.สภ.พิมาย ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ครูฝึกที่มีมาตรฐานประจำสนามยิงปืนแสงสิงแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2557 <875>
  ระหว่างวันที่ : 16 ก.ค.2557-20 ก.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
23 ส.ต.ต. ไกรสร ไชยดวง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <887>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
22 ด.ต. ไกรสร ศรไชย ผบ.หมู่(ป.)สภ.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จว.อุบลราชธานี ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประมา <923>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
21 ส.ต.ต. ไกรสร สอนไชย ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 สายงาน สายงาน งานธุรการการและกำลังพล <954>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2558-03 เม.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
20 พ.ต.ท. ไกรสร ศรีอำพร สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง (Advance Firearms) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 <1003>
  ระหว่างวันที่ : 20 ก.ค.2558-24 ก.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
19 ส.ต.ต. ไกรสร คงสุด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <1042>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2558-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.
18 ส.ต.ต. ไกรสร คำนนท์ใส ผบ.หมู่(ป.)สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <1042>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2558-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.
17 ส.ต.ต. ไกรสร จังกินา ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <1062>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
16 ส.ต.ต. ไกรสร้าง กาลลักษณ์ ผู้บังคับหมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรสะเดา จังหวัดสงขลา ภ.8 สงขลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <1062>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
15 ด.ต. ไกรสร บุญสมปอง ผบ.หมู่ (คด.) (ส.) สน.ตลิ่งชัน บช.น. สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร ชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 <1067>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.ย.2558-26 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
14 พ.ต.ท. ไกรสร คำรังษี สวป.สภ.เกาะช้าง ภ.5 เชียงราย
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ระดับปฏิบัติการใน สภ.) ปีงบประมาณ 2558" <1080>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.เชียงราย
13 ส.ต.อ. ไกรสรณ์ รามศิริ ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.4 เลย
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1083>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.เลย
12 ส.ต.ต. ไกรสร เพิ่มทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองจอก ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุม พ.ศ.2558 <1147>
  ระหว่างวันที่ : 14 ก.ย.2558-16 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.สุรินทร์
11 ส.ต.อ. ไกรสร ชัยวิเศษ ผบ.หมู่.(ป.)สภ.เมืองหนองคาย ภ.4 หนองคาย
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1148>
  ระหว่างวันที่ : 27 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
10 ส.ต.อ. ไกรสร ศรีสุข ผบ.หมู่(ป.)ฯสภ.กุมภวาปี ภ.4 อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1152>
  ระหว่างวันที่ : 27 ก.ย.2558-28 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
9 ด.ต. ไกรสร ศรีลุนช่าง ผบ.หมู่(ป.)ฯสภ.ศรีธาตุ ภ.4 อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1152>
  ระหว่างวันที่ : 27 ก.ย.2558-28 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
8 จ.ส.ต. ไกรสร พุ่มเกื้อ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองนนทบุรี ภ.1 กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1162>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ศฝร. ภ.1
7 ส.ต.อ. ไกรสร ศรีสุข ผบ.หมู่(สส.) สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : บัญชีทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สายงาน ผู้ช่วยงานสอบสวน <1201>
  ระหว่างวันที่ : 02 พ.ย.2558-20 พ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
6 ส.ต.ต. ไกรสร อบชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำโสม จว.อุดรธานี ภ.4 อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1222>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
5 ร.ต.ท. ไกรสร เมืองเฟือง รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1274>
  ระหว่างวันที่ : 22 ม.ค.2559-23 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.8)
4 ส.ต.อ. ไกรสรณ์ รามศิริ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.เลย ภ.4 เลย
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1280>
  ระหว่างวันที่ : 21 ธ.ค.2558-21 ธ.ค.2558         ที่ : ภ.จว.เลย
3 จ.ส.ต. ไกรสร จันทร์สุขศรี ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันตัง ภ.9 ตรัง
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1294>
  ระหว่างวันที่ : 26 ม.ค.2559-28 ม.ค.2559         ที่ : โรงพละศึกษา 2 สนามเทศบาลนครตรัง
2 จ.ส.ต. ไกรสร เกื้อเดช ผบ.หมู่ สภ.เมือง นม. ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1300>
  ระหว่างวันที่ : 02 ก.พ.2559-04 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
1 ส.ต.ต. ไกรสร เพิ่มทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองจอก ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุม พ.ศ.2558 <1343>
  ระหว่างวันที่ : 27 ม.ค.2559-29 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.สุรินทร์