ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลชื่อ 'ไกรสร' จำนวน 26 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
26 ร.ต.อ. ไกรสร พุ่มนิคม รอง สว.สส. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว <63>
  ระหว่างวันที่ : 17 ส.ค.2552-19 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุม บก.จร.
25 ร.ต.ท. ไกรสร เกตุวราภรณ์ รอง สวป. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ <61>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2552-07 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุมใหญ่ บช.น.
24 ด.ต. ไกรสรณ์ แก้วกลม สภ.ยกกระบัตร ภ.6 ตาก
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
23 ร.ต.ท. ไกรสร พุ่มแย้ม สว.กก.ฝอ.บก.สส.ภ.7 ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : โครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7 <142>
  ระหว่างวันที่ : 13 ก.ค.2552-13 ก.ค.2552         ที่ : สนามยิงปืน โรงเรียนตำรวจนครบาล อ.ศาลายา จว.นครปฐม
22 ส.ต.ต. ไกรสร ภาคอารีย์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรฝึกอบรมยิงปืน <276>
  ระหว่างวันที่ : 27 มี.ค.2552-02 เม.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8
21 ส.ต.อ. ไกรสร บุญประสบ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรฝึกอบรมยิงปืน <276>
  ระหว่างวันที่ : 27 มี.ค.2552-02 เม.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8
20 ส.ต.อ. ไกรสร เหลือนุ่นขาบ ผบ.หมู่(ป.)สภ.แว้ง ภ.9 นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒินิติศาสตรบัณทิตเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายสอบสวน“กอน.(สส)”กรณีพิเศษ <518>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ :
19 ร.ต.อ. ไกรสร อินไชย รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 บุรีรัมย์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 112 <706>
  ระหว่างวันที่ : 02 เม.ย.2555-08 มิ.ย.2555         ที่ : ศฝร.ภ.3
18 ด.ต. ไกรสร แท่นประทุม ผบ.หมู่(ป.)สภ.รัตนบุรี ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (สายป้องกันปราบปราม) อายุ 53 ปีขึ้นไป ฯ <750>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-02 ก.พ.2556         ที่ : ศฝร.ภ.4
17 ส.ต.ต. ไกรสร แก้วโค ผบ.หมู่ฯบช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน(ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) เพื่อทำหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราช <804>
  ระหว่างวันที่ : 05 ม.ค.2556-31 ส.ค.2556         ที่ : ณ ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัตน์) อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
16 ส.ต.ต. ไกรสร สินธุ์ฉ่ำ ผบ.หมู่ฯกก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน(ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) เพื่อทำหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราช <804>
  ระหว่างวันที่ : 05 ม.ค.2556-31 ส.ค.2556         ที่ : ณ ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัตน์) อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
15 ร.ต.อ. ไกรสรณ์ บุญญามิ่ง รอง สวป.สภ.คลองหลวง ภ.1 นนทบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมการจัดและควบคุมสายตรวจ" ประจำปี ๒๕๕๖ <812>
  ระหว่างวันที่ : 09 ก.ย.2556-12 ก.ย.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
14 พ.ต.ต. ไกรสร ศรีอำพร สว.กก.สส.ก.จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 9 <834>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.ย.2556-27 ก.ย.2556         ที่ : บก.ฝรก.
13 จ.ส.ต. ไกรสร อินทร์ประเสริฐ ผบ.หมู่ ส.รน.๖ กก.๔ บก.รน. บช.ก. ประจวบคีรีขันธ์
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ <839>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ค.2556-25 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
12 ส.ต.ต. ไกรสร ส่อนไชย ผบ.หมู่ ฝ่ายดนตรี สก. สกพ. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ <839>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ค.2556-25 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
11 ส.ต.ต. ไกรสร เตรียมแรง ผบ.หมู่ กก.ตชด. 33 ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <842>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
10 ด.ต. ไกรสร ธรรมสรางกูร ผบ.หมู่ (สส.)สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ ภ.5 แพร่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <857>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5
9 ส.ต.ต. ไกรสร สอนแก้ว ผบ.หมู่ สทส. สทส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ <863>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.พ.2557-24 พ.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3
8 พ.ต.ท. ไกรสร เยี่ยมมโน สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึก (ครูแม่ไก่) รุ่นที่ 1 <873>
  ระหว่างวันที่ : 04 ส.ค.2557-08 ส.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
7 พ.ต.ท. ไกรสร เยี่ยมมโน สวป.สภ.พิมาย ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ครูฝึกที่มีมาตรฐานประจำสนามยิงปืนแสงสิงแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2557 <875>
  ระหว่างวันที่ : 16 ก.ค.2557-20 ก.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
6 ส.ต.ต. ไกรสร ไชยดวง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <887>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
5 ด.ต. ไกรสร ศรไชย ผบ.หมู่(ป.)สภ.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จว.อุบลราชธานี ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประมา <923>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
4 ส.ต.ต. ไกรสร สอนไชย ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 สายงาน สายงาน งานธุรการการและกำลังพล <954>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2558-03 เม.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
3 พ.ต.ท. ไกรสร ศรีอำพร สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง (Advance Firearms) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 <1003>
  ระหว่างวันที่ : 20 ก.ค.2558-24 ก.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
2 ส.ต.ต. ไกรสร คงสุด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <1042>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2558-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.
1 ส.ต.ต. ไกรสร คำนนท์ใส ผบ.หมู่(ป.)สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <1042>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2558-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.