ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลนามสกุล 'ทรงด้วงทุม' จำนวน 4 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
4 ด.ต.หญิง ธัญชนก ทรงด้วงทุม ผบ.หมู่ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. บช.ตชด. เพชรบุรี
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายอำนวยการและสนับสนุน <563>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
3 ร.ต.อ. ฉลอง ทรงด้วงทุม รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก รุ่นที่ 23 <775>
  ระหว่างวันที่ : 21 เม.ย.2556-03 พ.ค.2556         ที่ : บก.ฝรก.
2 ส.ต.อ. สมศักดิ์ ทรงด้วงทุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังสมบูรณ์ ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1141>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.ย.2558-26 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
1 จ.ส.ต. สมศักดิ์ ทรงด้วงทุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังสมบูรณ์ ภ.2 ชลบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร งานธุรการและกำลังพล2 <1188>
  ระหว่างวันที่ : 06 ธ.ค.2558-26 ธ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2