ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลนามสกุล 'ทรงด้วงทุม' จำนวน 2 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
2 ด.ต.หญิง ธัญชนก ทรงด้วงทุม ผบ.หมู่ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. บช.ตชด. เพชรบุรี
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายอำนวยการและสนับสนุน <563>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
1 ร.ต.อ. ฉลอง ทรงด้วงทุม รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก รุ่นที่ 23 <775>
  ระหว่างวันที่ : 21 เม.ย.2556-03 พ.ค.2556         ที่ : บก.ฝรก.