ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลนามสกุล 'สาลี' จำนวน 59 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
59 จ.ส.ต. ปราโมทย์ สาลี ผบ.หมู่ ป. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สายงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม <60>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2552-08 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุม บก.จร.
58 พ.ต.ต. มนัส ท้าวสาลี สว.อก. ภ.4 กาฬสินธุ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านงานธุรการของสถานีตำรวจ <39>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.ย.2552-02 ก.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
57 ด.ต. มานิตย์ สาลีผล สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
56 จ.ส.ต. สมพร สาลีศรี สภ.เขาค้อ ภ.6 เพชรบูรณ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
55 จ.ส.ต. สมพร สาลีศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาค้อฯ ภ.6 เพชรบูรณ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการ อบรมการทำ Website ขึ้นทาง Internet ของตำรวจภูธรภาค 6 <362>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2552-25 มิ.ย.2552         ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก
54 ด.ต. ณัฐสมพล ดาสาลี ผบ.หมู่(สส)ฯ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายงานจราจร <124>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2552-07 ส.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7
53 ด.ต. นิรันดร์ สาลีผล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.7 สุพรรณบุรี
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรอบรมพัฒนายิงปืนข้าราชการตำรวจสังกัด ตร. <132>
  ระหว่างวันที่ : 25 มิ.ย.2552-07 ส.ค.2552         ที่ : สนามยิงปืนสมาคมเขาใหญ่ อ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี
52 ส.ต.ท. นิพพิฌชน์ ชัยสาลี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.7 กาญจนบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนายิงปืนของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <402>
  ระหว่างวันที่ : 27 เม.ย.2552-28 เม.ย.2552         ที่ : สนามยิงปืน สิตานนท์ (นปพ. ) ต.ปากแพรก อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
51 ด.ต. ศรศิลป์ สาลีพันธ์ ผบ.หมู่กก.ตชด.22 บช.ตชด. อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ตชด.ประจำปีรุ่นที่4/55แบบตชด.55-8 <527>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-10 ก.พ.2555         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
50 ด.ต. ยุทธ สาลี ผบ.หมู่กก.ตชด.22 บช.ตชด. อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ตชด.ประจำปีรุ่นที่2/55แบบตชด.55-8 <528>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.พ.2554-04 มี.ค.2554         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
49 ด.ต. สุรสีห์ พันธ์สาลี ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธายา ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม "กอร.(ปป)" ประจำปีงบประมาณ <673>
  ระหว่างวันที่ : 14 ก.พ.2554-08 เม.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
48 ร.ต.อ. เดชระพี สาลี รอง สว.สส.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 112 <706>
  ระหว่างวันที่ : 02 เม.ย.2555-08 มิ.ย.2555         ที่ : ศฝร.ภ.3
47 ด.ต. ปราโมทย์ สาลี ผบ.หมู่ (สส.)สน.จักรวรรดิ บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 17 <715>
  ระหว่างวันที่ : 01 ม.ค.2556-01 ก.พ.2556         ที่ : บก.ฝรก.
46 ด.ต. เสน่ห์ สาลีผล ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ 16 <751>
  ระหว่างวันที่ : 03 มี.ค.2556-22 ก.พ.2556         ที่ : บก.ฝรก.
45 ด.ต. ปัญญา พงษ์สาลี ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. <754>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-23 มี.ค.2556         ที่ : กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
44 ส.ต.ต. นัฐพล โพธิ์สาลี ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปะแต จว.ยะลา ศชต. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หลักสูตร ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หน่วยงาน ศฝร.ศชต. <781>
  ระหว่างวันที่ : 01 ต.ค.2555-30 ก.ย.2556         ที่ : ศฝร.ศชต.
43 ส.ต.ต. กัมมัฎสิษฐ์ สาลีรัมย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด. 33 ภ.5 ลำปาง
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <842>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
42 ส.ต.ต. คมสัณห์ สาลีนาค ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 <845>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : บก.ฝรก.
41 ด.ต. บุญยง สาลีนาค ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <853>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1
40 ด.ต. วินัย ถาวรสาลี ผบ.หมู่ (ป.)สภ.วัฒนานคร ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <854>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2
39 ด.ต. รณชัย สาลีเพ็ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองฮี จว.นครพนม ภ.4 นครพนม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <856>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
38 ร.ต.อ. สุเมธ สาลี รอง สว.กก.สส.บก.น.5 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 133 <876>
  ระหว่างวันที่ : 21 เม.ย.2557-27 มิ.ย.2557         ที่ : รร.นรต.
37 ส.ต.ต. ธนะรัชต์ บุญสาลี 0204 14207 0573 ภ.2 ชลบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <889>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2
36 ส.ต.ต. สุเมธ วงสาลี ผบ.หมู่.กก.ตชด.22 บช.ตชด. อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : บัญชีตำแหน่งแต่งตั้ง นสต. เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 21 (118ตำแหน่ง) ประจำปี งบประมาณ 2556 <897>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : หน่วยฝึก กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.
35 ส.ต.ต. ประดิษฐ์ สาลี ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม <910>
  ระหว่างวันที่ : 01 ธ.ค.2558-19 ธ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
34 ด.ต. สำเริง มาสาลี ผบ.หมู่(ส.)สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง ภ.2 ระยอง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. ประจำปี ๒๕๕๘ (สายงานป้องกันปราบปราม) <922>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2
33 พ.ต.ต. อำนาจ พรมสาลี สวป.สภ.กลางใหญ่ ภ.4 อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ (Role of Police in Managing a crisis : RPM) รุ่นที่ 4 <977>
  ระหว่างวันที่ : 21 ก.ย.2558-25 ก.ย.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
32 พ.ต.ต. เวทิศ สาลีสังข์ สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 <998>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2558-05 มิ.ย.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
31 พ.ต.ต. เวทิศ สาลีสังข์ สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง (Advance Firearms) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 <1003>
  ระหว่างวันที่ : 20 ก.ค.2558-24 ก.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
30 ร.ต.ท. มานิตย์ สาลีผล รอง สวป.สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการทบทวนครูฝึกยุทธวิธี ประจำสถานีตำรวจ ปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 5 <1032>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2558-07 ส.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
29 ส.ต.ต. ธนชัย แก้วสาลี ผบ.หมู่(ป.)สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <1042>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2558-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.
28 ส.ต.ต. พชรพล สาลี ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <1042>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2558-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.
27 ส.ต.ต. นิโรดม โคตรสาลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี ภ.1 นนทบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 <1057>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.1
26 ส.ต.ต. ชนะพัฒน์ เทศสาลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสนสุข ภ.2 ชลบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 <1058>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2
25 ด.ต. ปราโมทย์ สาลี ผบ.หมู่(ป.)สน.จักรวรรดิ บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1075>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : บก.น.6
24 ด.ต. วีระศักดิ์ ทาสาลี ผบ.หมู่ (จร.) ภ.4 เลย
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1083>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.เลย
23 ด.ต. สมญา โมสาลียานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมคีรี ภ.8 นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1104>
  ระหว่างวันที่ : 20 ก.ย.2558-22 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
22 พ.ต.ต. สุชาติ นาสาลี สวป.สภ.โนนดินแดง ภ.3 บุรีรัมย์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ <1111>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
21 ด.ต. ณัฐสมพล ดาสาลี ผบ.หมู่.สภ.สามร้อยยอด จต. ประจวบคีรีขันธ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1113>
  ระหว่างวันที่ : 19 ต.ค.2558-21 ต.ค.2558         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์
20 ด.ต. สุพจน์ สาลี ผบ.หมู่.สภ.ปราณบุรี จต. ประจวบคีรีขันธ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1113>
  ระหว่างวันที่ : 19 ต.ค.2558-21 ต.ค.2558         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์
19 ด.ต. สมคิด บุญสาลี สภ.บ้านโดนเอาว์ ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1134>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรี
18 จ.ส.ต. กฤตาณัฐ สาลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระทุ่มแบน ภ.7 สมุทรสาคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1140>
  ระหว่างวันที่ : 22 ต.ค.2558-24 ต.ค.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กองร้อยที่ 1
17 ด.ต. อนันตชัย บัวสาลี ผบ.หมู่.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ฯ ภ.4 หนองบัวลำภู
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1149>
  ระหว่างวันที่ : 27 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
16 ร.ต.ท. ชาญ สาลี รอง สว.(ป.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร คฝ.ภ.4 <1164>
  ระหว่างวันที่ : 21 ก.ย.2558-23 ก.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
15 ส.ต.อ. สมเจตน์ คำสาลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามพราน ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1167>
  ระหว่างวันที่ : 21 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรภาค 7
14 ด.ต. ชิดชัย สาลีผล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชัยนาท ภ.1 ชัยนาท
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การจราจร <1185>
  ระหว่างวันที่ : 09 พ.ย.2558-28 พ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2
13 ด.ต. พนมกร สาลี ผบ.หมู่ (ป.) บ้างน้ำเปรี้ยว ภ.2 ฉะเชิงเทรา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยงานสอบสวน 3 <1189>
  ระหว่างวันที่ : 06 ธ.ค.2558-26 ธ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2
12 ด.ต. สุนทร สาลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวตะพาน ภ.3 อำนาจเจริญ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการและกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <1194>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2558-23 พ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
11 ส.ต.ต. สรศักดิ์ สีสาลี ผบ.หมู่ (ป.) สน.เพชรเกษม บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <1222>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
10 พ.ต.ต. สุชาติ นาสาลี สวป.สภ.โนนดินแดง ภ.3 บุรีรัมย์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมครูฝึกการฝึกควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1 <1241>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-25 ธ.ค.2558         ที่ : ฝรก.ต.หนองสาหร่าย
9 ด.ต. สมจิตร สามสาลี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปากพลี ภ.1 นครนายก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก "กดต." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. <1266>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : ศฝร.ภ.1
8 ส.ต.ต. ณัฐจักรพันธ์ ไชยสาลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สาวชะโงก ภ.2 ฉะเชิงเทรา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรม้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1289>
  ระหว่างวันที่ : 25 ม.ค.2559-27 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 ด.ต. สมจิตร สามสาลี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปากพลี ภ.2 นครนายก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ระดับปฏิบัติการ) <1297>
  ระหว่างวันที่ : 13 ม.ค.2559-15 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก
6 ส.ต.อ. สมเจตน์ คำสาลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามพราน ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1298>
  ระหว่างวันที่ : 13 ม.ค.2559-15 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กองร้อยที่ 2
5 ส.ต.ต. นิโรดม โคตรสาลี ผบ.หมู่ ป.สภ.บางบัวทอง ภ.1 นนทบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัตร ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1303>
  ระหว่างวันที่ : 11 ม.ค.2559-13 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.นนทบุรี
4 ส.ต.ต. เมธา สาลี ผบ.หมู่. สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1309>
  ระหว่างวันที่ : 17 ก.พ.2559-19 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองร้อยที่ 2
3 ส.ต.ต. ธนชัย แก้วสาลี ผบ.หมู่(ป.)สภ.ยะรัง ภ.9 ปัตตานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมฝูงชน ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1311>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2559-25 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธจังหวัดปัตตานี
2 ส.ต.ต. นวพล สาลี ผบ.หมู่(ป.) สภ.คำเขื่อนแก้ว ภ.3 ยโสธร
  อบรมหลักสูตร : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1321>
  ระหว่างวันที่ : 10 ก.พ.2559-12 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.ยโสธร
1 พ.ต.ท. อำนาจ พรมสาลี สวป.สภ.กลางใหญ่ ภ.4 อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2559 <1348>
  ระหว่างวันที่ : 21 ม.ค.2559-23 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี