ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลนามสกุล 'สาลี' จำนวน 26 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
26 จ.ส.ต. ปราโมทย์ สาลี ผบ.หมู่ ป. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สายงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม <60>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2552-08 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุม บก.จร.
25 พ.ต.ต. มนัส ท้าวสาลี สว.อก. ภ.4 กาฬสินธุ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านงานธุรการของสถานีตำรวจ <39>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.ย.2552-02 ก.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
24 ด.ต. มานิตย์ สาลีผล สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
23 จ.ส.ต. สมพร สาลีศรี สภ.เขาค้อ ภ.6 เพชรบูรณ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
22 จ.ส.ต. สมพร สาลีศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาค้อฯ ภ.6 เพชรบูรณ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการ อบรมการทำ Website ขึ้นทาง Internet ของตำรวจภูธรภาค 6 <362>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2552-25 มิ.ย.2552         ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก
21 ด.ต. ณัฐสมพล ดาสาลี ผบ.หมู่(สส)ฯ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายงานจราจร <124>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2552-07 ส.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7
20 ด.ต. นิรันดร์ สาลีผล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.7 สุพรรณบุรี
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรอบรมพัฒนายิงปืนข้าราชการตำรวจสังกัด ตร. <132>
  ระหว่างวันที่ : 25 มิ.ย.2552-07 ส.ค.2552         ที่ : สนามยิงปืนสมาคมเขาใหญ่ อ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี
19 ส.ต.ท. นิพพิฌชน์ ชัยสาลี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.7 กาญจนบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนายิงปืนของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <402>
  ระหว่างวันที่ : 27 เม.ย.2552-28 เม.ย.2552         ที่ : สนามยิงปืน สิตานนท์ (นปพ. ) ต.ปากแพรก อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
18 ด.ต. ศรศิลป์ สาลีพันธ์ ผบ.หมู่กก.ตชด.22 บช.ตชด. อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ตชด.ประจำปีรุ่นที่4/55แบบตชด.55-8 <527>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-10 ก.พ.2555         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
17 ด.ต. ยุทธ สาลี ผบ.หมู่กก.ตชด.22 บช.ตชด. อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ตชด.ประจำปีรุ่นที่2/55แบบตชด.55-8 <528>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.พ.2554-04 มี.ค.2554         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
16 ด.ต. สุรสีห์ พันธ์สาลี ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธายา ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม "กอร.(ปป)" ประจำปีงบประมาณ <673>
  ระหว่างวันที่ : 14 ก.พ.2554-08 เม.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
15 ร.ต.อ. เดชระพี สาลี รอง สว.สส.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 112 <706>
  ระหว่างวันที่ : 02 เม.ย.2555-08 มิ.ย.2555         ที่ : ศฝร.ภ.3
14 ด.ต. ปราโมทย์ สาลี ผบ.หมู่ (สส.)สน.จักรวรรดิ บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 17 <715>
  ระหว่างวันที่ : 01 ม.ค.2556-01 ก.พ.2556         ที่ : บก.ฝรก.
13 ด.ต. เสน่ห์ สาลีผล ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ 16 <751>
  ระหว่างวันที่ : 03 มี.ค.2556-22 ก.พ.2556         ที่ : บก.ฝรก.
12 ด.ต. ปัญญา พงษ์สาลี ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. <754>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-23 มี.ค.2556         ที่ : กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
11 ส.ต.ต. นัฐพล โพธิ์สาลี ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปะแต จว.ยะลา ศชต. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หลักสูตร ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หน่วยงาน ศฝร.ศชต. <781>
  ระหว่างวันที่ : 01 ต.ค.2555-30 ก.ย.2556         ที่ : ศฝร.ศชต.
10 ส.ต.ต. กัมมัฎสิษฐ์ สาลีรัมย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด. 33 ภ.5 ลำปาง
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <842>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
9 ส.ต.ต. คมสัณห์ สาลีนาค ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 <845>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : บก.ฝรก.
8 ด.ต. บุญยง สาลีนาค ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <853>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1
7 ด.ต. วินัย ถาวรสาลี ผบ.หมู่ (ป.)สภ.วัฒนานคร ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <854>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2
6 ด.ต. รณชัย สาลีเพ็ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองฮี จว.นครพนม ภ.4 นครพนม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <856>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
5 ร.ต.อ. สุเมธ สาลี รอง สว.กก.สส.บก.น.5 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 133 <876>
  ระหว่างวันที่ : 21 เม.ย.2557-27 มิ.ย.2557         ที่ : รร.นรต.
4 ส.ต.ต. ธนะรัชต์ บุญสาลี 0204 14207 0573 ภ.2 ชลบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <889>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2
3 ส.ต.ต. สุเมธ วงสาลี ผบ.หมู่.กก.ตชด.22 บช.ตชด. อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : บัญชีตำแหน่งแต่งตั้ง นสต. เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 21 (118ตำแหน่ง) ประจำปี งบประมาณ 2556 <897>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : หน่วยฝึก กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.
2 ส.ต.ต. ประดิษฐ์ สาลี ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม <910>
  ระหว่างวันที่ : 01 ธ.ค.2558-19 ธ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
1 ด.ต. สำเริง มาสาลี ผบ.หมู่(ส.)สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง ภ.2 ระยอง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. ประจำปี ๒๕๕๘ (สายงานป้องกันปราบปราม) <922>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2