กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ :  ควรเลือกใช้ Browser FireFox หรือ Chrome เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วน
ปณิธานความดีปีมหามงคล
พิธีส่งมอบหน้าที่และมอบธงประจำหน่วย บช.ศ.
วันจันทร์ที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.รรท.ผช.ผบ.ตร.
ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ศ. ให้กับ
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ส.รรท.ผบช.ศ.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
และและส่งมอบธงประจำหน่วย บช.ศ.
ณ ลานด้านหน้า อาคาร บช.ศ.

กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
วันจันทร์ที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.รรท.ผช.ผบ.ตร.
ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ศ. ให้กับ
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ส.รรท.ผบช.ศ.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
และและส่งมอบธงประจำหน่วย บช.ศ.
ณ ลานด้านหน้า อาคาร บช.ศ
กิจกรรมและภาพ
  • ต.ค.59 
วันจันทร์ที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.รรท.ผช.ผบ.ตร. ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ศ. ให้กับ
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ส.รรท.ผบช.ศ. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
และและส่งมอบธงประจำหน่วย บช.ศ. ณ ลานด้านหน้า อาคาร บช.ศ.
[03/10/59]
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ต.ค.59 
◊  ประชาสัมพันธ์
สตส. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่านเว็บไซต์ สตส. [ ] หรือดาวน์โหลดที่นี่ [ ] [21/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [ ] [ ] [20/10/2559]
•  สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [ ] [ ] [20/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ฝอ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีการสอบ [ ] [11/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. [ ] [11/10/2559]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ