ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  E-Learning กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   |  หน้าแรก
 
 
 
 
บทเรียน และแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แบบฝึกหัดก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
- ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 [ ]
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 3
[ ] 
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 4
[ ]
- บทเรียนวิชาภาษอังกฤษ
- ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าปก [ ] สารบัญ [ ] บทที่ 1 [ ] บทที่ 2      [ ]
บทที่ 3  [   ]  บทที่ 4 [   ] บทที่ 5 [ ] ภาคผนวก [ ]
- แบบฝึกหัดหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
- ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 3 [ ]
แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 4
[ ]
 

 

 

           Link ที่น่าสนใจ

 

(c) 2006 Police Education Bureau, All Rights Reserved